Kontakt

Cech Zdunów Polskich

63-760 ZDUNY

Rynek 2

NIP: 6211823919

REGON: 36837979600000

e-mail: cechzdunowpolskich@zduny.pl

http://cechzdunowpolskich.zduny.pl 

 Nr rachunku bankowego: 19 8410 1026 2003 0202 3245 0001

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

Oddział w Zdunach

Rynek 19

63-760 Zduny

 

KONTAKT Z BIUREM CECHU:

tel.: 62-721-50-01

pon., wt., czw.,pt. w godz. 7:00 - 15:00

śr. w godz. 9:00 - 17:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Cechu Zdunów Polskich;
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zadań statutowych, ewidencji, przesyłania informacji związanych z organizacją Cechu Zdunów Polskich;
  3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do Cechu Zdunów Polskich;
  5. Państwa dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania wyłącznie organizacjom współpracującym z Cechem Zdunów Polskich (jeżeli zajdzie taka potrzeba);
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do: dostępu do sowich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie danych jest warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu Zdunów Polskich i jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieprzystąpieniem do Cechu Zdunów Polskich;
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Cechu Zdunów Polskich, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu e-mail: cechzdunowpolskich@zduny.pl.

 

Aktualności

2021-06-17

Nowe stawki za egzaminy

egzamin

Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o nowych stawkach opłat za egzaminy.

 

 

2021-05-27

Walne Zgromadzenie

logo CZP
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Cechu Zdunów Polskich odbyło się w sposób zdalny, za pośrednictwem platformy Zoom.

2021-06-17

Nowe stawki za egzaminy w 2021 roku

egzaminy
Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o nowych stawkach opłat za egzaminy.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE