Aktualnosci

2019-01-21

Nowe stawki opłat za egzaminy od 2019 roku

W 2019 rok - podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 5071,25 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r.) i wynoszą: egzamin mistrzowski 1521,37 zł, egzamin czeladniczy 760,68 zł, egzamin sprawdzający 236,97 zł.

Stawki opłat za egzaminy w 2019 roku, stosując zasady zaokrąglania:

  • Egzamin mistrzowski – 1521 zł.
  • Egzamin czeladniczy – 761 zł.
  • Egzamin sprawdzający – 254 zł.

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski - 30 %., czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Związek Rzemiosła Polskiego działając w trybie nadzoru, o którym mowa w art.3, ust.3c ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1285, z 2017r. poz. 60) podkreśla, że stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszeniem finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzanie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej
/-/Jolanta Kosakowska

Aktualności

2019-02-05

Szkolenie ze zduństwa nowoczesnego

Odbędzie się dwudniowe, wielozadaniowe szkolenie dla członków Cechu oraz sympatyków zduństwa.

2019-01-21

Nowe stawki opłat za egzaminy od 2019 roku

2019-01-14

Palenie od góry!

Cech Zdunów Polskich poleca metodę palenia "od góry".

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE