O Gminie

plik foto id: 1400513855

Gmina Zduny położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Jest jedną z 6 gmin powiatu krotoszyńskiego.

Gmina Zduny jest gminą miejsko - wiejską. Ma charakter typowo rolniczy. Przeważają małe i średnie gospodarstwa rodzinne. Miejscowi gospodarze oprócz uprawy roślinnej zajmują się hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej. W krajobrazie dominują pola, łąki i lasy.

Gmina Zduny w pigułce

plik foto id: 1400513866

Droga

 • wojewódzka 434
 • krajowa 15, 36 10 km, 12 41 km
 • ekspresowa S5 42 km, S11 47 km
 • europejska E261 42 km
plik foto id: 1400513867

Kolej

 • Poznań
 • Wrocław
plik foto id: 1400513879

Miasto

 • Poznań 111 km
 • Wrocław 75 km
 • Krotoszyn 10 km
plik foto id: 1400513878

Lotnisko

 • Poznań POZ 125 km
 • Wrocław PLW 84 km
plik foto id: 1400513885

Liczba mieszkańców: 7 556;
Powierzchnia: 84,9 km²;
Gęstość zaludnienia: 88 osób/km²

Dlaczego warto tu inwestować?

Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna

Posiadamy dogodne połączenia drogowe. Przez gminę centralnie przebiega droga krajowa 15, łącząca Trzebnicę z Ostródą. 

Dodatkowo:

 • W odległości ok. 10 km. znajduje się wjazd na drogę krajową 36, która łączy zespoły miast: kalisko-ostrowski i legnicko-głogowski
 • W odległości 42 km znajduje się trasa europejska E261/droga ekspresowa S5, dzięki której można szybko dostać się do Bydgoszczy, Poznania, czy do Bielan Wrocławskich k. Wrocławia
 • W odległości ok. 41 km od centrum gminy znajduje się wjazd na drogę krajową 12 biegnąca od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach.
 • W odległości ok. 47 km znajduje się droga ekspresową S11, łącząca województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie i śląskie.

Przez Gminę Zduny przebiega linia kolejowa dająca możliwość dotarcia m.in. do Poznania i Wrocławia. Na terenie gminy działają też prywatni i publiczni przewoźnicy autobusowi operujący na tych samych kierunkach.

Gmina znajduje się w niewielkiej odległości od wielu dużych ośrodków przemysłowych i miejskich. Najbliższym, większym ośrodkiem miejskim jest Krotoszyn oddalone o około 10 km. Do stolicy województwa Wielkopolskiego - Poznania dzieli nas 111 km, natomiast do miasta Wrocławia zaledwie 75 km. W promieniu 150 km znajdują się m.in. Wrocław, Leszno, Kalisz, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Gniezno, Ostrów Wielkopolski czy Legnica.

Dodatkowo jesteśmy położeni w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie wielkopolskim.

Dostęp  do infrastruktury

Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje jest kluczem do sukcesu. Na terenie Gminy Zduny jest dobrze rozwinięty system komunikacji samochodowej. Przez Gminę przebiega wspomniana już droga krajowa nr 15. Gmina prowadzi regularnie inwestycje, mające na celu poprawienie stanu dróg.

Na obszarze gminy wszystkie wsie sołeckie oraz miasto Zduny objęte są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Z wodociągu na terenie gminy korzysta ponad 97% ogółu mieszkańców. Gmina Zduny wspólnie z ościennymi samorządami przystąpiła do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, który zajmuje się prowadzeniem gospodarki odpadami na terenie gminy. Gmina jest w całości zgazyfikowana.

Na terenie Gminy rośnie znaczenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Już w tym momencie znajduje się u nas kilka elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Kolejne są w trakcie powstawania.

Kapitał ludzki

Atutem Zdun są zasoby ludzkie. Gmina liczy w tym momencie ponad 7,5 tys mieszkańców. Większość (60,8%) mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym. Co piąty mieszkaniec (20,6%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w gminie utrzymuje się na poziomie około 2,7%. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu gminy, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie utrzymuje się na ok. 71% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy, niż w wielu większych ośrodkach miejskich.

Na terenie Gminy działa Zespół Szkół Ponadpodstawowych, obejmujący technikum i szkołę branżową, która pozwala na lokalny rozwój kompetencji m.in. w obszarach:

 • logistyki
 • informatyki
 • turystyki wiejskich
 • fryzjerstwa
 • gastronomii
 • handlu
 • mechaniki samochodowej

Orientacja na biznes

Jesteśmy przygotowani, by pomóc naszym inwestorom przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Możemy również wesprzeć Państwa przy wyborze odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje zgodnie z Państwa wymaganiami.

Doświadczenie w relacjach inwestorskich

Na naszym terenie jest zarejestrowanych ponad 700 przedsiębiorców lokalnych, którzy działają głównie w obszarze budownictwa, handlu oraz naprawy pojazdów mechanicznych.

Do naszych najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców należy m.in. Dünya Döner Kebab, zajmujący się kompleksowo przetwórstwem mięsa, głównie na potrzeby kebabów. Jest to największy zakład produkcyjny kebabu w Polsce, działający już od ponad 27 lat i zatrudniający ponad 500 pracowników. Innym znaczącym przedsiębiorcą jest Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o., który już od ponad 20 lat z sukcesami działa w dziedzinie inżynierii środowiska. Firma posiada zaplecze techniczne oraz produkcyjne do kompleksowej realizacji inwestycji na terenie całej Polski.

Największe przedsiębiorstwa na terenie gminy Zduny:

 • Kruk Transport - firma świadczy usługi transportowe na terenie Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i krajów Europy Zachodniej.
 • Blending Sp. z o.o. - zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa
 • PHU S. j. R.M.T. LUDZIS - zapewniająca kompleksowe zaopatrzenie Klientów w materiały budowlane, usługi budowlane
 • MADAR Marian Stanisławski - prowadzący tartak
 • Bud Mal S. C. Maria Minta, Szymon Minta - sprzedający  materiały budowlanych
 • P.H.U. Jolanta Motławska - sprzedający maszyny rolnicze
 • WIKRO - zajmująca się lakierowaniem i malowaniem
 • TOMAR - maszyny budowlane JCB - działająca w obszarze sprzedaży i serwisowania maszyn budowlanych

Kontakt

Punkt Obsługi Inwestora
63-760 Zduny
ul. Rynek 2
piętro II, pok. nr 211

Magdalena Krawczyk, tel. 62 7215 001 wew. 23, e-mail: magdalena.krawczyk@zduny.pl
Weronika Fabiś, tel. 62 7215 001 wew. 24, e-mail: weronika.fabis@zduny.plplik foto id: 1400513850
zobacz wszystkie aktualności