Menu

Aktualności

pieniądze

Zbliża się termin zapłaty IV raty podatku

Przypominamy, iż 15 listopada 2023 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Zduny z podaniem w tytule przelewu numeru decyzji podatkowej: Bank Spółdzielczy o/ Krotoszyn: 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001.

Istnieje również możliwość uregulowania należności w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach (płatności przyjmowane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej).

Wpłaty dokonywane w oddziałach Banku Spółdzielczego są wolne od opłaty bankowej.