Menu

Aktualności

herb Zdun

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Cieszków

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przystąpienia sąsiedniej gminy Cieszków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE.

Więcej informacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=4169