Aktualności

Ogólne Zebranie Osiedla nr 1 "Zduny Stare"

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Uchwały Nr XL/281/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Osiedla Nr 1 „Zduny Stare” i nadania Statutu.

 ZWOŁUJE SIĘ

OGÓLNE ZEBRANIE OSIEDLA NR 1

„ZDUNY STARE”

W SKŁAD RADY OSIEDLA NR 1 ZDUNY STARE wchodzą następujące ulice:

Osiedle Madalińskiego, 1. Maja, Oliwkowa, Jutrosińska, Przemysłowa, Rochowska, Kobylińska, Hipolita Cegielskiego, Kopernika, Krotoszyńska, Masłowskiego, Osiedle Grzybowe, Plac Kościuszki, Wiatraczna, Poprzeczna, Rynek, Sienkiewicza.

NA DZIEŃ  04 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

W PIERWSZYM TERMINIE O GODZ. 18:15,

W DRUGIM TERMINIE O GODZINIE 18:30

- W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDUNACH

SALA SESYJNA – NR 4 (PARTER)

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Ogólnego Zebrania, przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Ogólnego Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie rocznego planu rzeczowo – finansowego Osiedla na 2024 r.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie obrad.                                                                                                           Przewodnicząca Zarządu              

                                                                                                                                                    /-/ Sylwia Wawrzynowicz  

UWAGA! Zebranie w pierwszym terenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.