Aktualności

herb Zdun

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

I N F O R M A C J A

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej www.zduny.bip.net.pl na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 3 do 24 października 2023 r. wywieszono wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonej w Baszkowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 482/22.

                                                                                                                                                                                           Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                                                         /-/ Tomasz Chudy

Wykaz w BIP