Aktualności

herb Zdun

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

I N F O R M A C J A

Burmistrz Zdun w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)  podaje do wiadomości, że w dniach od 03 do 24 października 2023 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz na stronie internetowej www.zduny.bip.net.pl wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- nr 113/19 część  o pow. 0,0067 ha – obręb Konarzew

- nr 11 część o pow. 0,0500 ha – obręb Chachalnia

- nr 1325 część o pow. 0,1100 ha - obręb Zduny

                                                                                                                                                                                         Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                                                 /-/ mgr Tomasz Chudy

Wykaz w BIP