Aktualności

nagrodzeni dyrektorzy i nauczyciele z Burmistrzem Zdun Tomaszem Chudym

Nagrodzono dyrektorów i nauczycieli w Gminie Zduny

W dniu 16 października 2023 roku Burmistrz Zdun złożył na ręce wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli ze szkół Gminy Zduny życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się w „Kinie za Rogiem” znajdującym się w Starej Kaflarni w Zdunach. Wówczas miało również miejsce uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Zdun przyznawanych z okazji oświatowego święta. Zaangażowanie i sumienność w pracy oraz trud wniesiony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży zasługuje na szczególne wyróżnienie. Nagrody otrzymali:

  1. Pani Kinga Kalak – dyrektor Publicznego Przedszkola w Zdunach
  2. Pan Andrzej Hejdysz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdunach
  3. Pani Daria Augustyniak-Hafermann – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie
  4. Pani Karolina Rejek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach
  5. Pani Agnieszka Baran – nauczyciel Publicznego Przedszkola w Zdunach
  6. Pani Agnieszka Chlebowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zdunach
  7. Pan Marek Krupiński – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zdunach
  8. Pani Kinga Jerzak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie
  9. Pani Renata Błażejczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym dyrektorom i nauczycielom.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie i pracę całego Grona Pedagogicznego oraz pracowników szkół i placówek oświatowych. Wszystkim osobom życzymy dużo zdrowia, wielkiej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz licznych sukcesów w życiu zawodowym.

Burmistrz Zdun z nagrodzonymi dyrektorami
nagrodzeni dyrektorzy i nauczyciele z Burmistrzem Zdun Tomaszem Chudym
Burmistrz Zdun w trakcie wręczania kwiatów nauczycielom
Burmistrz Zdun w trakcie wręczania nagród nauczycielom