Aktualności

herb Zdun

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

           I N F O R M A C J A

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej www.zduny.bip.net.pl na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 30 października do 20 listopada 2023 r. wywieszono wykaz  przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonej w Zdunach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

-  nr 2171/3  o powierzchni 4,4985 ha – obręb Miasto Zduny

-  nr 2171/4  o powierzchni 1,3370 ha – obręb Miasto Zduny. 

Więcej informacji w BIP

mapa poglądowa