Aktualności

zdjęcie z bronią myśliwską

Uwaga, polowania zbiorowe!

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 42ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 poz. 1082)
Burmistrz Zdun
podaje do publicznej wiadomości,


że na terenie obwodu łowieckiego 475 koła łowieckiego nr 3 „KNIEJA” odbędą się następujące polowania zbiorowe:
05 listopada 2023 r. - rejon - las podmiejski (POLOWANIE HUBERTOWSKIE);
12 listopada 2023 r. - rejon - las sulmierzycki (polowanie z ambon);
19 listopada 2023 r. - rejon - Biała Róża;
03 grudnia 2023 r. - rejon - las smoszewski;
17 grudnia 2023 r. - rejon - las podmiejski (polowanie wigilijne);
31 grudnia 2023 r. - rejon - las sulmierzycki (polowanie z ambon);
07 stycznia 2024 r. - rejon - las smoszewski;
14 stycznia 2024 r. - rejon - cały obwód.
Rozpoczęcie polowań – godz. 8.00.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

                                                                                                                                                                          Burmistrz Zdun
                                                                                                                                                                 /-/ mgr Tomasz Chudy
Treść obwieszczenia opublikowana w BIP: Obwieszczenie

Fot.: Pixabay.com - klimkin