Relacje z wydarzeń

Przecięcie wstęgi przez Minister M. Maląg, Posłów, Starostę, Radnych Rady Miejskiej w Zdunach, Burmistrza Zdun

Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia

29 sierpnia odbyło się otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Zduny-Chachalnia.        

Koszt tej inwestycji to 5.169.059,77 zł, z czego 2.136.899,77 zł pochodziło z Powiatu Krotoszyńskiego, 1.532.160 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 1.500.000 zł z Gminy Zduny. Wykonano odcinek o długości 2,335 km. Zakres prac objął budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 m, remont dwóch przepustów, montaż odwodnienia, wykonanie kratek ściekowych, budowę zatoki autobusowej, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: podwyższonych skrzyżowań z ulicą, barier rurowych i energochłonnych, oznakowania pionowego i uzupełnienie pobocza.       

Prace budowlane trwały od maja 2022 r. do sierpnia 2023 r. Wykonawcą robót było Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak, a inspektorem nadzoru - Stanisław Pospieszyński. 

W otwarciu udział wzięli: 

- Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg,      

- Poseł na Sejm RP Jan Mosiński,       

- Poseł na Sejm RP Jarosław Urbaniak,  

- Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka,      

- Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski,    

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach Dionizy Waszczuk wraz z  Radnymi Rady Miejskiej, 

- Burmistrz Zdun Tomasz Chudy

- Sołtys sołectwa Chachalnia Zbigniew Gaszyński.

Info., fot. Ł. Cichy 

Minister Marlena Maląg, Burmistrz Zdun i zaproszeni goście
Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka i zaproszeni goście
Zaproszeni goście
Burmistrz zdun Tomasz Chudy w trakcie przemówienia
Minister Marlena Maląg podczas przemówienia
przecięcie wstęgi