Relacje z wydarzeń

Zespół i Kapela

Dzień Seniora u zdunowskich Weteranów Pracy

W środę, 18 października 2023 r. w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach odbył się Dzień Seniora. Imprezę, jak co roku zorganizował Niezależny Krajowy Związek Zawodowy "Solidarność Weteranów Pracy" w Zdunach. Życzenia seniorom złożyli: Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłosz Zwierzyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach Dionizy Waszczuk, oraz p.o. obowiązki dyrektora Zdunowskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Kurkiewicz. Czas seniorom umilał Zespół i Kapela "Senior", a na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek i zabawa taneczna.

info., fot. Ł. Cichy 

Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłosz Zwierzyk z bukietem kwiatów
Prezes Maria Waleńczak
Zespół i Kapela
Zespół i Kapela
Członkinie Zarządu Weteranów Pracy
przybyłe seniorki