WARUNKI PRZYJĘCIA

Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy w tym:

  • przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników, będący osobami fizycznymi, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zduństwa,
  • wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zduństwa,
  • osoby kształcące się w kierunku rzemieślnika zduńskiego.

Członkami Cechu, bez prawa głosu i prawa zasiadania w organach statutowych Cechu, mogą być również osoby fizyczne będące rzemieślnikami, które zakończyły działalność gospodarczą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, oraz sympatycy zduństwa.

 

Warunkiem przyjęcia w/w osób w poczet członków Cechu jest złożenie deklaracji przynależności oraz wpłata wpisowego w wysokości 200zł, zgodnie z uchwałą nr 9/2017  Zarządu Cechu Zdunów Polskich z dnia 20.05.2017 roku w sprawie ustalenia kwoty wpisowego dla nowych członków Cechu Zdunów Polskich.

Pliki do pobrania:

lp.nazwa plikutypwielkość
1.Deklaracja przynależności do Cechu Zdunów Polskichpdf111,30 [KB] POBIERZ

Deklaracja powinna być złożona Zarządowi Cechu, w formie pisemnej na formularzu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Statutu Cechu Zdunów Polskich pod rygorem nieważności.

Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, zobowiązanie do terminowego uiszczania składek członkowskich, oświadczenie o sposobie doręczania uchwal organów Cechu, zawiadomień i innych oświadczeń Cechu oraz deklarację zapoznania się treścią Statutu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

Przyjęcie w poczet członków Cechu następuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu. Uchwała o przyjęciu jest podstawą do dokonania wpisu do rejestru członków Cechu prowadzonego przez Zarząd Cechu.

Osoba deklarująca chęć przynależności do Cechu Zdunów Polskich jest zobowiązana uiszczać składki na cele statutowe w wysokości 50,00 zł na miesiąc.

 

Dane do wpłaty:

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Oddział w Zdunach

Rynek 19

63-760 Zduny

nr rachunku:

19 8410 1026 2003 0202 3245 0001

Aktualności

2022-11-23

Załóż konto PUE ZUS!
Do 30 grudnia 2022 r. przedsiębiorcy jako płatnik składek mają obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

2022-10-07

Zrewitalizowana Stara Kaflarnia przy ul. Łacnowej 37 w Zdunach

W piątek, 30 września 2022r. odbyło się oficjalne otwarcie Starej Kaflarni w Zdunach, która została zmodernizowana w ramach projektu: "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach". Jest to najstarszy tego typu obiekt w Polsce!

2022-10-06

Zapraszamy na otwarcie zrewitalizowanej Starej Kaflarni w Zdunach!

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE