Dokumenty do pobrania

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej pobieranych / składanych wniosków / dokumentów w naszym urzędzie.
Tytuł dokumentu i opis Wydział Typ dokumentu pobierz plik
Decyzja środowiskowa - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ochrona środowiska Wniosek pobierz pdf
233.31 KB
pobierz doc
56.50 KB
Deklaracja CEEB - źródła ciepła i źródła spalania paliw. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Ochrona środowiska Inny pobierz pdf
307.57 KB
Deklaracja CEEB - źródła ciepła i źródła spalania paliw. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
Ochrona środowiska Deklaracja pobierz pdf
340.65 KB
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Oświata, kultura i kultura fizyczna Wniosek pobierz rar
807.36 KB
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Sprawy Obywatelskie Wniosek pobierz pdf
593.01 KB
Dzierżawa gruntu - zawarcie umowy dzierżawy gruntu
Rolnictwo Wniosek pobierz pdf
198.20 KB
pobierz doc
46.50 KB
Dzierżawa gruntu kontynuacja - zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
Rolnictwo Wniosek pobierz pdf
197.83 KB
pobierz doc
33.00 KB
Lokalizacja celu publicznego lub warunki zabudowy - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy
Budownictwo Wniosek pobierz pdf
556.64 KB
Nie zaleganie w podatkach lub stan zaległości - Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
Podatki Wniosek pobierz pdf
198.39 KB
pobierz doc
31.50 KB
Numer domu - Nadanie numeru porządkowego
Budownictwo Wniosek pobierz pdf
123.32 KB
pobierz docx
18.75 KB
Oferta o mały grant - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inny pobierz pdf
231.93 KB
pobierz docx
36.38 KB
Opłata za odpady komunalne - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe
Inny Deklaracja pobierz pdf
758.75 KB
pobierz docx
38.00 KB
Opłata za odpady komunalne - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe
Inny Deklaracja pobierz pdf
842.41 KB
pobierz docx
78.83 KB
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Ochrona środowiska Wniosek pobierz pdf
101.83 KB
pobierz doc
44.00 KB
Podatek od posiadania psa
Podatki Inny pobierz pdf
188.67 KB
pobierz doc
33.00 KB
Prowadzenie robót w pasie drogowym - Naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Działalność gospodarcza i drogi Wniosek pobierz pdf
141.24 KB
pobierz doc
41.50 KB
Przeznaczenie działki w MPZP - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
Budownictwo Wniosek pobierz pdf
105.37 KB
pobierz docx
19.98 KB
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków
Ochrona środowiska Zgłoszenie pobierz pdf
197.50 KB
pobierz doc
48.00 KB
Sprawozdanie z małego grantu - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inny pobierz pdf
225.87 KB
pobierz docx
31.49 KB
Usunięcie azbestu - Wniosek o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest
Ochrona środowiska Wniosek pobierz pdf
251.40 KB
pobierz docx
29.13 KB
Warunki zabudowy - Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Budownictwo Wniosek pobierz pdf
81.35 KB
pobierz docx
15.17 KB
Wycinka drzew - Zamiar usunięcia drzewa/drzew
Ochrona środowiska Zgłoszenie pobierz pdf
244.23 KB
pobierz doc
60.00 KB
Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Zduny
Działalność gospodarcza i drogi Wniosek pobierz pdf
144.40 KB
pobierz doc
43.00 KB
Zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności
Działalność gospodarcza i drogi Wniosek pobierz pdf
142.28 KB
pobierz doc
45.54 KB
Zajęcie pasa drogowego - Prowadzenie robót w pasie drogowym
Działalność gospodarcza i drogi Wniosek pobierz pdf
197.45 KB
pobierz doc
52.00 KB
Zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Działalność gospodarcza i drogi Wniosek pobierz pdf
130.88 KB
pobierz doc
36.00 KB
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Oświata, kultura i kultura fizyczna Inny pobierz rar
371.35 KB
Zwrot kosztów przewozu dziecka / ucznia z niepełnosprawnością do przedszkola, szkoły lub ośrodka
Oświata, kultura i kultura fizyczna Wniosek pobierz rar
3564.31 KB