Menu

Sport w Gminie Zduny

Sport w Gminie Zduny oparty jest o istniejące placówki oświatowe. Najwięcej Uczniowskich Klubów Sportowych działa przy Zespole Szkół w Zdunach.

Gmina dysponuje rozbudowaną bazą do uprawiania sportu. Istnieją dwie niepełnowymiarowe sale sportowe, wielofunkcyjny kompleks sportowy "Orlik", boisko do gry w piłkę nożną oraz budynek szatni i pomieszczeń sędziowskich przy CKS Zduny.

W sołectwach istnieją również boiska do gry w piłkę nożną. Wymagają jednak modernizacji. W Gminie Zduny brakuje boiska do uprawiania lekkiej atletyki oraz wielofunkcyjnej sali widowiskowo-sportowej. Samorząd zamierza wybudować takie obiekty z założeniem, że większą część środków finansowych Gmina pozyska z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.