Menu

Wystąpienie Burmistrza Zdun

23 czerwca 2017 r.

Wystąpienie Burmistrza Zdun

Szanowni Państwo, czcigodne osoby duchowne, szanowni Państwo parlamentarzyści i ich reprezentanci, szanowni Państwo samorządowcy wszystkich szczebli, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, Przyjaciele z węgierskiego Balatonfenves, i przede wszystkim Szanowni Mieszkańcy Zdun, i Gminy Zduny.

Z pewnością być burmistrzem Zdun to niezwykły zaszczyt. Pełnienie tej funkcji w roku jubileuszowym zwiększa poczucie odpowiedzialności za rozwój i miasta i całej gminy, które i bez 750-lecia jest ogromne.

Ominę pewne kwestie, które były lub będą poruszane w innych miejscach, skupiając się na następujących.

Nasze miasto ma określony kształt i posiada określone możliwości. Jest, jak mówi wielu zwłaszcza przyjezdnych, miejscem magicznym. Pełnym uroku.

Jeśli jednak ma być inaczej niż w pozostałych wystąpieniach, uszczknę słuchaczom rąbka ciekawostek o codzienności miasta.

Bo wspomniana magia i urok to z pewnością zasługa wielowiekowej i wielokutlurowej przeszłości Zdun. To również obecność tutaj wielu budynków i obiektów zabytkowych. Tylko właściciele zabytkowego domu wiedzą, jakie to niesie ze sobą problemy. A samorząd Zdun chcąc wykorzystać środki z Unii Europejskiej już niejednokrotnie musiał dokonywać ekwilibrystycznych wręcz czynów, żeby dopinać swego. Wiadomo powszechnie, konserwator zabytków postępuje bezkompromisowo, co życia nam nie ułatwia.

To jeden, ale nie najpoważniejszy z problemów dzisiejszych Zdun. Mieszkańcom doskwiera brak kanalizacji sanitarnej. Na szczęście do końca 2019 r. ten kłopot zostanie rozwiązany. Ze współfinansowaniem Funduszy Europejskich, przy przychylności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kanalizacja zostanie wybudowana.

I w tym momencie pozostanie jeden najpoważniejszy problem dotykający każdego mieszkańca miasta. To brak obwodnicy. Odbywający się przez samo serce Zdun ruch tranzytowy, przede wszystkim ciężarowy degraduje wspomniane wcześniej zabytkowe budynki. Spaliny pogarszają jakość powietrza. Hałas nie pozwala normalnie funkcjonować. Wreszcie, co być może powinienem stwierdzić na samym początku to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia. Mieszkańców Zdun nie interesuje, że ta kwestia nie należy do burmistrza i gminnego samorządu.

Wspomnę również o balansującej

Żebyście jednak Państwo nie pomyśleli, że zamierzam przedstawiać tylko problemy.

W 2017 r. powstanie ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Zduny z Krotoszynem. Dla nas ta trasa będzie newralgiczna. Bo nie będzie służyć tylko rekreacji. Przede wszystkim otworzy możliwość bezpiecznego dotarcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych do stolicy powiatu. Będzie można dojechać rowerem do dużo większego ośrodka miejskiego do pracy.

Przez Gminę przebiega jedna z największych krajowych inwestycji – budowa gazociągu gazu skroplonego z gazoportu w Świnoujściu. Inwestycja przebiega, obyśmy nie zapeszyli, bez zakłóceń, sprawnie, i na razie mało uciążliwie, choć wielu rolników może się ze mną dzisiaj nie zgodzi. Na pewno jednak budowa wygląda inaczej, lepiej, niż wcześniej w latach 70-tych. O czym opowiadają zdjęcia na prezentowanej tutaj wystawie fotograficznej.

W Zdunach powstała największa w Europie fabryka kebabu. Firma Dunya Doner Kebab zatrudnia i inwestuje. Również rodzimi przedsiębiorcy rozwijają się dobrze. Na podkreślenie zasługuje tu firma Kruk Transport, czy Ludzis i Blending. Niepewny los przedsiębiorstw, które dzisiaj zajmują budynki pocukrownicze niepokoi. Nie mamy jednak żadnego wpływu na to co się tam dzieje. Trzymamy kciuki za powodzenie wielu małych i mikroprzedsiębiorstw działających na naszym terenie.

Dzisiaj znajdujemy się w budynku Zespołu Szkół w Zdunach, Szkoły Podstawowej i likwidowanego gimnazjum. Gmach jak Państwo widzicie jest remontowany. Dokładniej termomodernizowany.

Dzięki środkom unijnym możemy zainwestować w tym roku w mieście dziesięciokrotność tego, co zrobilibyśmy korzystając wyłącznie z własnych środków. Załatwiany najważniejsze potrzeby. Taki mamy teraz czas. Wiemy, że potrzeb jest więcej. I wiemy, że w całej Polsce nie da się wszystkich problemów rozwiązać od razu. To tak jak w każdym ognisku domowym. Dokonujemy trudnych wyborów.

Uważam, że konsekwentnie i z mozołem powodujemy rozwój miasta. To wkrótce będzie wielki plac budowy. Poza wspomnianymi inwestycjami modernizacji ulegnie  przedszkole zdunowskie. Chcemy zmodernizować tereny sportowe przy ul. Strzeleckiej. Ogromne przedsięwzięcie to plany rewitalizacyjne Gminy obejmujące najbardziej zdegradowane tereny.

Jednocześnie wykonujemy te same zadania co w poprzednich mniej inwestycyjnych latach. Trzymajcie za nas kciuki. Żebyśmy podołali i skorzystali z wszystkich szans. Dla dobra Waszego, przyszłych pokoleń. Następnych samorządów.

Dzisiaj święto. Około 750 lat wcześniej możni tego świata uznali, że miejscowość zasługuje na prawa miejskie. Przez wszystkie te stulecia mieszkańcy i zarządzający Zdunami starali się podołać temu zaszczytowi. Chylę przed nimi czoła w głębokim szacunku. Od wójta Lambrechta XIII wiecznego zasadźcy Zdun, przez Piotra Sieniutę, burmistrzów narodowości polskiej i niemieckiej rozmaitych lepszych i gorszych czasów,  naczelników w okresie PRLu, po moich bezpośrednich poprzedników. 

Obecnie jak wszędzie tak i u nas nie jest idealnie. Jak wszędzie tak i u nas znajdą się powody do narzekania.

Ale  ja mówię dzisiaj; Zduny mamy powody do dumy!

Dziękuję szkole za dzisiejszą gościnę, wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu imprezy, pracownikom Urzędu Miejskiego, strażakom, wolontariuszom i tym, którzy pomagali w przygotowaniu tego miejsca na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję gościom za przybycie. Mieszkańcom za obecność.

Życzę miłego świętowania 750-lecia miasta!