Menu

Cennik wynajmu sal

Cennik wynajmu sali Centrum Animacji Społecznej w Zdunach

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Zdun z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń Centrum Animacji Społecznej w Zdunach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 236), §1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/285/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz §2 pkt 2 uchwały nr XXXIX/ 284/14 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację imprez tj. wesela, zabawy karnawałowe do 80 osób:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 750,00 zł brutto.
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 500,00 zł brutto.
 2. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację imprez tj. wesela, zabawy karnawałowe powyżej 80 osób:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 900,00 zł brutto.
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 650,00 zł brutto.
 3. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację pozostałych imprez:
  1. Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 300,00 zł brutto.
  2. Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 200,00 zł brutto.
 4. Ustala się następującą stawkę za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację uroczystości pogrzebowych - 150,00 zł brutto.
 5. Ustala się cenę wynajmu jednorazowego:
  • Pokazy, szkolenia itp. – 50,00 zł/h brutto.
  • Działalność kulturalna oraz usługowa z udziałem dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Zduny, których czas nie przekracza 5h – 30,00 zł/h brutto.
 6. Ustala się następujące stawki za wynajem dużej sali wraz z zapleczem w budynku Centrum Animacji Społecznej w Zdunach na organizację zabawy sylwestrowej:
  • Dla osób prawnych i fizycznych spoza miasta – 1000,00 zł brutto.
  • Dla osób prawnych i fizycznych z terenu miasta – 700,00 zł brutto.
 7. Powyższe ceny obejmuje również refundację poniesionych wydatków za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację i śmieci.
 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

CENNIK WYNAJMU SALI WIEJSKIEJ W GMINIE ZDUNY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 741/2023 Burmistrza Zdun z dnia 22 marca 2023 roku zmieniającym Zarządzenie nr 622/2022 Burmistrza Zdun z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Zduny. 

Cennik wynajmu sali wiejskiej w Gminie Zduny