Menu

Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA"

plik foto id: 1400005313

ul. BASZKOWSKA 83, KONARZEW
63-700 KROTOSZYN
tel. 62 722 08 97 506 56 55 51
e-mail : razem.dla.konarzewa@gmail.com
http://razemdlakonarzewa.wrk.org.pl
http://www.facebook.com/Razem.Dla.Konarzewa

Stowarzyszenie „RAZEM dla KONARZEWA”. Powołane do życia w lutym, zarejestrowane w kwietniu 2015 roku Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” jest organizacją utworzoną przez mieszkańców wsi jako wyraz potrzeby reaktywacji życia społecznego i towarzyskiego. Inicjatywę podjęli głównie ludzie młodzi, od niedawna mieszkający w Konarzewie.

Część z inicjatyw stowarzyszenie realizuje pod własną nazwą, inne we współpracy z działającymi już w Konarzewie organizacjami: stowarzyszeniem „Motylek” przy SOSW, KGW i OSP. W realizacji większych przedsięwzięć funkcjonuje partnerstwo z instytucjami z gminy lub powiatu.

W celu przedstawienia swoich kierunków działania, nawiązania współpracy, nakreślenia ich ram zostało zorganizowane spotkanie, na które zostali zaproszeni włodarze gminy i powiatu, dyrektorzy instytucji ze Zdun i Konarzewa, sołtys oraz przedstawiciele w/w organizacji .

Zarząd stowarzyszenia ma nadzieję iż przy połączeniu własnego doświadczenia społecznikowskiego, zaangażowaniem swoich członków z pomysłami mieszkańców wsi oraz we współpracy ze uda się część z tych pomysłów wprowadzić w życie.

plik foto id: 1400005285
"Smacznie, zdrowo, kolorowo", to tytuł pierwszego pikniku rodzinnego zorganizowanego przez stowarzyszenie Razem dla Konarzewa. Na zdjęciu napis powitalny przy wjeździe do SOSW w Konarzewie, gdzie zorganizowano imprezę.
plik foto id: 1400005272
Zebranie założycielskiej stowarzyszenia "Razem dla Konarzewa" zorganizowane w konarzeskiej filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zduny
plik foto id: 1400005286
(Fot.) Na zdjęciu dzieci występujące podczas pikniku. W czasie imprezy można było również zbadać ciśnienie, poziom cukru, wziąć udział w konkursach i turniejach, oraz skorzystać z przygotowanego poczęstunku.
plik foto id: 1400005306

Barbara Łasińska, prezes stowarzyszenia "Razem dla Konarzewa"

Barbara Łasińska jest założycielką stowarzyszenia "Razem dla Konarzewa".

Ponadto aktywnie działa w Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej oraz wspiera akcję "Szlachetna paczka" w powiecie krotoszyńskim.

W skład Zarządu wchodzą również: MAGDALENA SNADNA - V-CE PREZES SŁAWOMIR PIASNY - SKARBNIK EWA JANKOWSKA - SEKRETARZ EMILIA SWENDRACKA - CZŁONEK.

NIP 621 181 44 35 REGON 361354764; KRS 0000554730;
Konto : 78 2030 0045 1110 0000 0408 3080, Bank BGŻ BNP Paribas S.A Warszawa

plik foto id: 1400005288
(Fot.) Na zdjęciu uczestniczące w zajęciach fitness członkinie i sympatyczki stowarzyszenia
plik foto id: 1400005287
(fot.) Bal karnawałowy zorganizowany przez stowarzyszenie zgromadził miłośników przebierania się i dobrej zabawy. Na zdjęciu uczestnicy imprezy w przebraniach pozują do wspólnej fotografii.

Pierwszym zrealizowanym projektem stowarzyszenia był projekt pt. AKTYWNY KONARZEW. To inicjatywa skierowana zarówno do mieszkańców wsi, jak i działających już organizacji oraz tych, którzy dopiero wchodzą w społeczne działania. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w konkursie Wielkopolska Wiara 2015. Realizacja zadań trwała do końca października 2015 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY KONARZEW”

09 06.2015 – Biblioteka w Konarzewie

Spotkanie informacyjne z lokalnym samorządem oraz partnerami społecznymi nt. zakresu i form współpracy przy realizacji wspólnych inicjatyw

15.06.2015 - Biblioteka w Konarzewie

Spotkanie organizacyjne z członkami stowarzyszenia nt. realizacji projektu

25.06.2015 – Biblioteka w Konarzewie

Prelekcja pt. „ Świadomy obywatel – świadomy wybór” dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie gminy Zduny. Spotkanie poprowadzi trener z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych z Poznania

19.09.2015 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie

Zdrowotny Festyn Integracyjny „Smacznie, zdrowo, kolorowo„

03.10 – 10.10.2015 - Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej w Krotoszynie

Warsztat dla wolontariuszy „ Chcę działać” , wymiana dobrych praktyk w ramach obchodów jubileuszu X lecia CWZK

17.09 - 17.10.2015 - KrotoszyńskaBiblioteka Publiczna , Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny, SOSW w Konarzewie

„Aktywny Senior” – konferencja tematyczna , spotkania plenerowe i towarzyskie seniorów z gminy Zduny

22.10.2015 - Biblioteka w Konarzewie

Spotkania podsumowujące realizację projektu , opinie, wnioski, kierunki działania na 2016

30.10.2015 – Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości w Krotoszynie

Przygotowanie dokumentacji finansowej do rozliczenia projektu.