Menu

Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy

Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy działa od 2010 roku, status Organizacji Pożytku Publicznego od 2015 roku.

Stowarzyszenie realizuje zadania w ramach ustalonego Statutu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkania odbywają się w środy w godz 10:00 - 12:00 w salce piwnicznej w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach, przy ul. Masłowskiego 1. 

 

Kontakt:

e-mail:  prezes.zswp2010@wp.pl 

tel.:  667-354-374 

plik foto id: 1400516523