Menu

Informacje dot. odbierania odpadów, lokalizacja PSZOK

WAŻNE!

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  1. Rzemiechów, (nr działki 968/3, gm. Kobylin) czynny będzie w poniedziałki i piątki w godzinach 08:00 – 15:00, środy od 08:00 do 17:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00,
  2. Krotoszyn, ul. Ceglarska (nr działki 3750/6) czynny będzie w poniedziałki i piątki w godzinach 08:00 – 15:00, środy od 10:00 do 17:00 oraz drugą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00
  3. Zduny, ul. Jutrosińska czynny będzie we wtorki w godzinach 10:00 - 17:00, czwartki w godzinach 08:00 – 15:00 oraz czwartą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00

Informacje dot. odbierania odpadów

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na terenie gminy Zduny będzie opróżniał pojemniki na zmieszane odpady komunalne z zamkniętą pokrywą.

Uprzejmie prosimy o ułatwienie pracy odbiorcom odpadów. W przeciwnym wypadku może dojść do rozsypania śmieci co w przypadku silnego wiatru może spowodować niepotrzebne zaśmiecenie terenu. Odpady selektywnie będą odbierane w workach dostarczonych przez firmę wyłonioną w przetargu:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19.

POJEMNIKI NA ŚMIECI ZMIESZANE

Informujemy, że właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, zmieszanych dla swoich posesji. Pojemniki powinny być odpowiednio oznaczone

SEGREGACJA ODPADÓW

W przypadku prowadzenia segregacji odpadów uprzejmie prosimy o wystawianie pełnych worków z posegregowanymi odpadami.

Jeśli w podanym w harmonogramie terminie wywozu odpadów posegregowanych, worek jest wypełniony tylko częściowo, prosimy o wystawienie go po zapełnieniu w kolejnym terminie wywozu;

ŹRÓDŁO: http://eko7.krotoszyn.pl