Menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzewie

plik foto id: 1400004895

Prezes OSP Konarzew, druh Jerzy Szakiel

Prezes OSP Konarzew na kadencję 2016-2021 druh Jerzy Szakiel.

Zarząd OSP Konarzew wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 2 lutego 2016r. :

 • Prezes: Jerzy Szakiel,
 • wiceprezes - naczelnik: Mariusz Grobelny,
 • wiceprezes: Jan Minta,
 • z-ca naczelnika: Krzysztof Jerzak,
 • sekretarz: Dariusz Perz,
 • skarbnik: Arkadiusz Szwacki,
 • gospodarz: Leszek Grobelny,
 • kronikarz: Mateusz Łasiński,
 • członek: Rafał Grobelny.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzewie sięgają 1883 r. Jest to najstarsza tego typu jednostka w gminie Zduny. Pierwszym prezesem w Konarzewie był Józef Hofman. Na samym początku swego istnienia grono strażaków liczyło 15 osób. Ich podstawowym wyposażeniem była jednotłokową sikawkę ręczną.

Strażacy z Konarzewa pamiętają o swojej historii. W roku 1983 świętowali setną rocznicę istnienia jednostki. W roku 1998, na 115-lecie istnienia, oddano do użytku budynek nowej remizy strażackiej. 5 lat później, z okazji 120-lecie działalności, OSP Konarzew udekorowana została Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Jednostka w Konarzewie liczy obecnie 60 członków, w tym 32 czynnych strażaków. Działają także trzy młodzieżowe drużyny chłopców, które biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Strażacy-ochotnicy posiadali samochód pożarniczo-gaśniczy marki Star. W marcu 2005 r. otrzymali go od likwidowanej OSP Cukrowni Zduny. W 2004 r. OSP Konarzew zorganizowała manewry bojowe dla jednostek z Konarzewa, Zdun i Baszkowa. Wspólne ćwiczenia potwierdziły wysokie umiejętności członków OSP.

plik foto id: 1400004897

Na zdjęciu strażacy z OSP Konarzew oraz zaproszeni goście podczas uroczystości obchodów jubileuszu 130-lecia istnienia OSP Konarzew.

130-lecie działalności

9 czerwca 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzewie świętowała 130-lecie swojej działalności.

Obchody jubileuszu rozpoczęła msza św. w intencji strażaków. Następnie ochotnicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi zgromadzili się przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie, skąd wyruszył jubileuszowy korowód. Strażacy wspólnie z gośćmi przemaszerowali przez wieś, po czym wrócili na plac przy remizie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dalej nastąpiło podniesienie flagi państwowej, przypomniano długą historię działalności OSP Konarzew. Najważniejszą częścią jubileuszu było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom.

 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Marian Grobelny
 • Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa (uchwałą Prezydium Zarządu Głównego) – dh Bronisław Gniazdowski
 • Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa (uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Wielkopolskiego):
  • dh Tadeusz Kreczmer
  • dh Ryszard Ignasiak
  • dh Leszek Kaszub
 • Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – dh Mirosława Sajur
 • Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – dh Błażej Zych
 • Odznaka „Strażak Wzorowy”:
  • dh Andrzej Ryba
  • dh Jan Minta

Wręczone zostały także podziękowania dla sponsorów, którzy wspierają konarzewskich ochotników. Wśród nich znaleźli się: Andrzej Saracen, Robert Górnik, Zenon Górnik, Włodzimierz Piasny, Bronisław Pluta, Dariusz Bielawny, Grzegorz Smyczyński, Marian Kaczmarek, Stanisław Kaczała, Maria Właśniak, Halina Kalak, Eugeniusz Rogal, Sławomir Ptak, Związek Zawodowy Metalowcy działający w zakładzie Mahle w Krotoszynie, Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Nadleśnictwo Krotoszyn, Pro-Agro w Krotoszynie i GS Krotoszyn.

Na zakończenie części oficjalnej jubileuszu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Baszkowie zaprezentowały występ artystyczny tematycznie nawiązujący do uroczystości. Choć w tym czasie słoneczna pogoda zmieniła się w pochmurną i deszczową aurę, nie odstraszyło to przybyłych gości. Wszyscy ze smakiem próbowali wybornej grochówki, a na zakończenie bawili się na wspólnej zabawie tanecznej.

Nowy samochód dla jednostki

plik foto id: 1400006785
plik foto id: 1400004903

Na zdjęciu strażacy z OSP Konarzew przed nowym samochodem przekaznym przez PSP Krotoszyn. Obok stoją - z prawej, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy, komendant powiatowy PSP Krotoszyn brygadier Mariusz Przybył, z lewej: zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Lech Janiak.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zakupiła nowy samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Volvo FL 4XR3 4x2 GBA 2,5/16-4/40 z agregatem proszkowym 250 kg oraz systemem piany sprężonej CAFS.

Na zakup wartego niemalże 700 tys. złotych samochodu Gmina Zduny przekazała dotację w wysokości 95 tys. złotych. Dzięki tej kwocie ochotnicy z Konarzewa otrzymali średni samochód gaśniczy przekazany z KP PSP w Krotoszynie. Z kolei samochód, który służył do tej pory strażakom z Konarzewa pojechał do OSP w Bestwinie.

W uroczystościach uczestniczyli również zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Lech Janiak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Julian Jokś, starosta Powiatu Krotoszyńskiego - Stanisław Szczotka wraz z wicestarostą i członkami zarządu oraz skarbnikiem powiatu, przewodniczący Rady Powiatu – Leszek Kulka, burmistrz Krotoszyna - Franciszek Marszałek, burmistrz Zdun - Tomasz Chudy wraz z wiceburmistrzem Miłoszem Zwierzykiem, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Krotoszynie - Edward Kozupa wraz z Prezesem OSP Konarzew Jerzym Szakielem oraz Kapelanem Powiatowym Strażaków księdzem kanonikiem Ryszardem Dziamskim, dyrektor naczelnego wraz z dyrektorem technicznym firmy Gembiak & Mikstacki - Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki.

Kluczyki do wozu bojowego przekazywanego OSP Konarzew z rąk nadbrygadiera Marka Kowalskiego odebrał prezes J. Szakiel. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się do Konarzewa, gdzie kluczyki od samochodu z Konarzewa prezes Szakiel przekazał druhom z OSP Bestwin. Całość zakończono poczęstunkiem.