Menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Perzycach

Zarząd OSP Perzyce:

 • Prezes: Jan Paprocki,
 • wiceprezes i naczelnik Grzegorz Grobelny,
 • wiceprezes Adam Ścibor,
 • Z-ca naczelnika Piotr Bujakiewicz,
 • sekretarz Rafał Zmyślony,
 • skarbnik Kamil Jędrzak,
 • gospodarz Sławomir Szlachta,
 • kronikarz Danuta Kułaga,
 • członek Szymon Paprocki.

Komisja Rewizyjna OSP Perzyce

 • Sławomir Poczta przewodniczący,
 • Marian Właśniak wiceprzewodniczący,
 • Wojciech Poczta sekretarz.

3 lipca 2005 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Perzycach obchodziła 75 -lecie swojego istnienia. Mimo, że za datę jej powstania przyjmuje się rok 1930, istnieje niepotwierdzony w oficjalnych dokumentach historycznych zapis, informujący, że w 1913 r. strażacy z tej wsi (głównie Niemcy) brali udział w akcji gaśniczej w Ujeździe.

Pierwszym prezesem strażaków w 1930 r. był Wojciech Długi. O bogatej historii perzyckiej straży pożarnej świadczy sprawna do dnia dzisiejszego konna sikawka ręczna z roku 1913. 16 sierpnia 1936 r. jednostka OSP Perzyce otrzymała przepiękny sztandar. Jego fundatorką i matką chrzestną była Olgierdowa Czartoryska, ówczesna właścicielka Baszkowa. Sztandar, przez okupację niemiecką z narażeniem życia przechowała nieżyjąca już pani Bolesława Płonka. Ukryła go w swoim mieszkaniu, pod obrusem położonym na stole. Za czyn ten została Honorową Członkinią OSP Perzyce. Przedwojenny sztandar służy strażakom do dnia dzisiejszego.

W roku 1938 wybudowano w Perzycach remizę. W czasie II wojny światowej, zawieszono działalność jednostki, reaktywowano ją w roku 1946. W 1960 r. na budynku remizy zainstalowano syrenę alarmową, która zastąpiła dotychczasowy dzwon i trąbki. W 1963 r. za pieniądze mieszkańców wsi zakupiono motopompę. Od 25 lipca 2004 r. OSP Perzyce posiadał samochód pożarowo-gaśniczy marki Nissan Urvan. W 2015 r. do Perzyc trafił z jednostki w Baszkowie przerobiony na lekki samochód ratownictwa drogowego furgon marki merdes.

Jednostka liczy 43 strażaków czynnych, 4 honorowych, 36 wspierających. Skupia młodzieżowe drużyny: chłopców i dziewcząt (12-15 lat). Razem 16 osób. Istnieje też jedyna w gminie Zduny, dziesięcioosobowa drużyna strażackich "harcerzy" (7-12 lat). W 2005 r. jednostka odznaczona została Złotym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".