Menu

Fundacja UNIVERSUM

plik foto id: 1400516552

Adres do korespondencji:

ul. Parkowa 3

63-700 Konarzew

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086763218393

 

Fundacja UNIVERSUM wpisano do KRS 15.02.2023 roku. Zarząd i Rada Fundacji to ludzie ze sektora społecznego, biznesu i sektora publicznego. 

Organizację  powołano w celu wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich w oparciu o lokalne zasoby społeczne i zaangażowanie liderów i  liderek wiejskich. Chcąc zapobiegać wykluczeniu społecznemu mieszkańców terenów miejsko-wiejskich  chce wspierać rozwój przedsiębiorczości na wsi i podejmować działania na rzecz  rozwoju środowisk wiejskich. Organizacja będzie upowszechniać i rozwijać ekonomię społeczną w oparciu o partnerstwo międzysektorowe.

W roku 2023 Fundacja realizowała projekt "Liderzy przyszłości - społeczne interregio" , w ramach którego realizowane były inicjatywy społeczne z młodzieżą oraz cykl szkoleń kompetencyjnych dedykowanych liderom i animatorom społecznym. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji opracowali też plan rozwoju organizacji na najbliższe 2 lata. 

Naszą aktywność oraz plany działania znaleźć można na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100086763218393