Menu

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zduny

Jednostki OSP w Gminie Zduny są zrzeszone w Miejsko-Gminnym Zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zdunach.  Przesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zdunach jest Grzegorz Grobelny. Nadzór nad działalnością OSP z ramienia Burmistrza Zdun pełni Komendant Miejsko-Gminny. Obecnie funkcję tą pełni Przemysław Pankiewicz.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zdunach:

  • Prezes: Grzegorz Grobelny OSP Perzyce,
  • Wiceprezes: Eugeniusz Pankiewicz OSP Konarzew,
  • Wiceprezes: Kornel Nowacki OSP Baszków,
  • Sekretarz: Jerzy Szakiel OSP Konarzew,
  • Skarbnik: Paweł Szałata OSP Baszków,
  • Członek prezydium: Czesław Szczuraszek (OSP Chachalnia),
  • Członek prezydium: Andrzej Pietrzak (OSP Zduny),
  • Członek prezydium: Grzegorz Szafraniak (OSP Bestwin),
  • Członek prezydium: Ryszard Mądry (OSP Ruda).

W Gminie Zduny funkcjonuje 7 jednostek OSP