Menu

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zduny

Jednostki OSP w Gminie Zduny są zrzeszone w Miejsko-Gminnym Zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zdunach.  Przesem ZMG jest Mariusz Grobelny. Nadzór nad działalnością OSP z ramienia Burmistrza Zdun pełni Komendant Miejsko-Gminny. Obecnie funkcję tą pełni Eugeniusz Pankiewicz.

Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zdunach:

  • Prezes: Grzegorz Grobelny OSP Perzyce,
  • Wiceprezes: Kornel Nowacki OSP Baszków,
  • Wiceprezes: Piotr Roszak OSP Zduny,
  • Sekretarz: Jerzy Szakiel OSP Konarzew,
  • Skarbnik: Paweł Szałata OSP Baszków,
  • Członek prezydium: Jan Paprocki OSP Chachalnia.

W Gminie Zduny funkcjonuje 7 jednostek OSP