Menu

Cukrowniczy Klub Sportowy Zduny

plik foto id: 1400003882
Drużyna seniorów CKS Zduny. Zdjęcie wykonane w 2011 r.

CKS Zduny powstał 3 lutego 1946 r. z inicjatywy Józefa Kończaka, Tadeusza Ratajczyka i Jana Lehmanna - pracowników Cukrowni Zduny. 18 lutego 1946 r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne. Początkowo utworzono sekcję sportową przy cukrowni, którą w kwietniu przekształcona została w klub sportowy. Prezesem CKS wybrano Juliana Trucha, jego zastępcą - Józefa Kończaka. Pierwszym sekretarzem klubu mianowano Tadeusza Ratajczyka, skarbnikiem - Alfonsa Kokota. Opiekunem CKS-u został ówczesny dyrektor cukrowni M. Byszewski. Oprócz sekcji piłki nożnej istniała także sekcja koszykówki i tenisa stołowego. Zespół piłkarski CKS Zduny rozgrywał mecze jako drużyna niezrzeszona, we własnym zakresie organizował też turnieje pucharowe.

W 1953 r. na skutek kłopotów organizacyjnych zespół zawiesił swoją działalność. Przy cukrowni powstała natomiast piłkarska sekcja piłki nożnej Ludowego Klubu Sportowego którą utworzyli: Bolesław Smolka, Jan Płonka, Marian Przybyłek, Jan Marciszak, Zbigniew Połczyński. Zespół ten został jednak zlikwidowany, w jego miejsce w 1957 r. reaktywowano CKS Zduny. Na czele nowego zarządu klubu stanął dyrektor Cukrowni - Alfons Swędrowski.

Na początku lat osiemdziesiątych po raz kolejny zawieszono działalność klubu, w roku 1986 rozpoczęto tworzenie zespołu od początku, wznowiono rozgrywki w klasie C. Z każdym rokiem piłkarze ze Zdun grali w wyższej klasie, w sezonie 1991/1992 - rozgrywali mecze w klasie okręgowej. Zarząd klubu rozpoczął też działalność gospodarczą. Początkowo prowadził kolekturę Toto-Lotka, następnie pawilon handlowy przy stadionie.

W latach 1986-1994 r. przebudowano stadion miejski w Zdunach. Rozbudowano szatnie, powstały toalety dla publiczności, trybuny, wymieniono ławki, opłotowano teren stadionu. Powstały także pomieszczenia dla sędziów, doprowadzono na stadion wodę, energię elektryczną, sieć telefoniczną.

W latach osiemdziesiątych CKS Zduny nawiązał kontakt z drużyną piłkarską z niemieckiej Cukrowni w Straussfurcie koło Erfurtu (była NRD). Od 1987 r. piłkarze z obu miejscowości odwiedzili się nawzajem. Takie wizyty odbywały się także po zjednoczeniu Niemiec. Oprócz wymiany sportowej, nastąpiła też wymiana młodzieży. W 1994 r. zespół ze Zdun uczestniczył w uroczystościach 1250-lecia Straussfurtu.
W 1995 r. wybrano nowe władze klubu, prezesem został Wojciech Kosakowski. W czerwcu 1996 r. klub obchodził 50-lecie swego istnienia. W 2000 r. powołano do życia Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Cukrowniczy Klub Sportowy Zduny". W roku 2006 CKS Zduny obchodził jubileusz 60 lat swojej działalności. Wieloletnim prezesem CKS Zduny była Marian Kaczmarek, który w 2015 r. zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

 

W sezonie piłkarskim 2009-2010 CKS Zduny zajął trzecie miejsce w rozgrywkach kaliskiej A klasy. Do awansu do ligi okręgowej zabrakło mu trzech punktów. W 2011 r. CKS Zduny awansował do LIGI OKRĘGOWEJ. Po awansie toczył zacięte boje ze zmiennym szczęściem. W 2012 r. klub spadł z Ligi Okręgowej do kaliskiej A Klasy. W sezonie 2015/16 CKS Zduny występuje w klasie B grupy kaliskiej.

Trenerem drużyny jest Bartosz Zimmmermann.

Skład zarządu na kadencję 2015-2018 jest następujący:
Prezes: Dariusz Ibron
Vice prezes: Piotr Kołodziej
Skarbnik: Sylwia Zimmermann
Sekretarz: Bartosz Zimmermann
Członek: Marcin Stachowiak
plik foto id: 1400005877

Prezes Cukrowniczego Klubu Sportowego Dariusz Ibron

Dariusz Ibron prezesem klubu jest od 2015 roku. Od lat jest on zawodnikiem CKS Zduny, w ostatnich latach pełni funkcję kapitana drużyny.  Został wybrany na kadencję 2015-2018. Objął on stanowisko po  Panu Marianie Kaczmarku, wieloletnim prezesie klubu.

plik foto id: 1400005884

Trener CKS Zduny Bartosz Zimmermann

Od 2007 roku zawodnik klubu, grający na pozycji pomocnika.  Po zdobyciu uprawnień trenerskich i ukończeniu wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, został trenerem klubu. Od sezonu 2012/2013 pełni niezmiennie tą funkcję.