Menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach. Jednostka KSRG.

Zarząd OSP Zduny wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 16 stycznia 2016r.:

 • Prezes - Andrzej Figlak,
 • Wiceprezes Naczelnik - Piotr Roszak,
 • Wiceprezes - Mateusz Nele,
 • Wiceprezes - Ewa Figlak, Skarbnik - Andrzej Jagodziński,
 • Z-ca Naczelnika - Grzegorz Piaszczyński,
 • Gospodarz - Szymon Ptak,
 • Kronikarz - Daria Augustyniak,
 • członek Zarządu - Andrzej Pietrzak,
 • członek Zarządu - Mateusz Wojewodzic,
 • członek Zarządu - Magdalena Roszak,
 • członek Zarządu - Iwona Plucińska,
 • członek Zarządu - Jolanta Zimna.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący - Monika Paszek,
 • Wiceprzewodniczący - Zenon Kaczmarek,
 • Sekretarz - Tomasz Roszak,
 • członek Komisji - Jakub Jakubiak,
 • członek Komisji - Piotr Ostrowski.

W 1871 r. władze pruskie powołały w Zdunach Przymusową Straż Pożarną. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczyna się we wrześniu 1896 r. Pierwsza jednostka liczyła 33 osoby. Sprzęt gaśniczy składał się z sikawki, kufy z wodą, drabiny oraz ręcznego sprzętu do gaszenia pożaru.

plik foto id: 1400003908

Zabytkowa sikawka konna odrestaurowana staraniem OSP Zduny przy współpracy przedsiębiorców Ziemi Zdunowskiej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości reaktywowano działalność OSP. W maju 1925 r. miasto oddało strażakom remizę przy ul. Kopernika. Przed II wojną światową strażacy dysponowali dwoma sikawkami czterokołowymi, sikawką ręczną, noszami i drabiną hakową. Gasili pożary w Zdunach, Perzycach i Chachalni. Brali też udział w akcjach gaśniczych po niemieckiej stronie dawnej granicy.

plik foto id: 1400003912

Dawna remiza strażacka przy ul. Kopernika.

We wrześniu 1939 r. hitlerowcy rozwiązali OSP i powołali w jej miejsce Straż Obowiązkową, w której Polacy pełnili tylko funkcje pomocnicze. W sierpniu 1945 r. 33 druhów reaktywowało działalność jednostki. W roku 1949 zakupiono stary samochód marki Ford. Od 1964 r. przy OSP działa drużyna młodzieżowa. W roku 1971 odbyły się uroczystości 75-lecia istnienia jednostki. Strażacy otrzymali wówczas nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta. W 1973 r. rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej wraz z salą widowiskową i sceną przy ul. Masłowskiego. Inwestorem tego przedsięwzięcia był Urząd Miasta i Gminy w Zdunach, strażacy czynnie pomagali przy tej budowie. Uroczystego otwarcia nowego obiektu dokonano w lipcu 1978 r.

plik foto id: 1400003916

Remiza przy ul. Masłowskiego przed remontem. Zdjęcie wykonane 3 maja 2007 r. przy okazji obchodów Dnia Strażaka.

16 czerwca 1996 r. jednostka obchodziła 100-lecie swego istnienia. Z tej okazji strażakom wręczony został nowy sztandar oraz Złota Odznaka Związku OSP RP. W roku 2001 OSP Zduny obchodziła 105-lecia swojego istnienia. Obecna jednostka liczy 52 członków, 42 honorowych i 200 wspierających. W Zdunach działa także drużyna pożarnicza chłopców, należy do niej 10 osób. 8 lipca obchodzono 110-lecie jednostki. Po uroczystej akademii na rynku strażacy przemaszerowali przed budynek remizy gdzie odsłonięta została figurka św. Floriana - patrona strażaków. Pomnik ten mógł powstać dzięki licznemu gronu sponsorów. Jednostka została wyróżniona Medalem im. Bolesława Chomicza.

Obecnie jednostka OSP Zduny posiada 3 samochody:Jelcza, Stara oraz Forta Transita przystosowanego do medycznego ratownictwa drogowego. Ten ostatni samochód jednostka otrzymała 10 listopada 2006 r., auto zostało poświęcone w Święto Niepodległości. OSP Zduny ma również 2 motopompy. Jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego celem jest ujednolicenie postępowań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez strażaków w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia czy środowiska. W 2016 r. jednostka będzie obchodziła 120-lecie swojego istnienia.

plik foto id: 1400003920

Remiza przy Masłowskiego po remoncie. Zdjęcie wykonane w październiku 2014 r.