Ścieżki ekologiczne

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza prowadzi przez lasy między Konarzewem a Baszkowem. Przebiega przez dwa rezerwaty przyrody. Długość ścieżki wynosi 4280 m, orientacyjny czas przejścia 1-1,5 godziny. Szlak ten doskonale nadaje się na rodzinne spacery i wędrówki. Trasa ścieżki oznakowana została biało-zielonymi kwadratami, przy poszczególnych przystankach postawiono duże, kolorowe tablice informacyjne.

Przyrodnicza ścieżka ma swój początek przy skrzyżowaniu szosy Konarzew-Baszków z duktem leśnym prowadzącym do przysiółka Ostatni Grosz. Właśnie tą leśną drogą przebiega pierwszych kilkaset metrów szlaku. Pierwszym ciekawym miejscem na jej trasie jest rezerwat "Mszar Bogdaniec", na terenie którego ochroną objęto torfowiska.

Po wyjściu z punktu widokowego rezerwatu "Mszar Bogdaniec", ścieżka skręca w prawo i prowadzi leśną drogą przebiegającą równolegle do szosy Konarzew- Baszków. Kolejnym przystankiem na trasie biało-zielonego szlaku jest "Morena" - teren powstały na skutek działalności lodowca skandynawskiego. Ostaniec morenowy w okolicach Baszkowa i Konarzewa położony jest na wysokości 120,5 m n.p.m. Charakteryzuje się łagodnymi pagórkami, porośniętymi lasem iglastym (głównie sosną i świerkiem).

Następny przystanek na trasie ścieżki to rezerwat "Baszków", gdzie znajdują się niezwykle cenne stanowiska największej paproci w Polsce - długosza królewskiego (Osmunda regalia). Roślina ta występuje bardzo rzadko.

Po przejściu przez rezerwat "Baszków", ścieżka skręca w lewo, a po dojściu do leśnej drogi w prawo. Kolejnym punktem na jej trasie, jest położony przy drodze Zduny-Baszków śródleśny "Staw Węgielnik". Można tam zaobserwować kilkanaście gatunków ptaków wodnych.

Wśród nich znajdują się:

  • Bielik (Haliaetus albicilla)
  • Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
  • Krakwa czernica (Anas strepera)
  • Łabędź niemy (Cygnus olor)
  • Perkozek (Podiceps ruficollis)
  • Rybołów (Pando haliaetus)

Ścieżka prowadzi dalej na drugą stronę szosy Zduny-Baszków. Ostatni przystanek znajduje się w miejscu biwakowym zwanym "Leśna Chata". Można tam zorganizować ognisko po wcześniejszym zgłoszeniu w Nadleśnictwie Krotoszyn (tel. 725-32-68).

Przy takim oznakowaniu nie sposób się zgubić, szlak turystyczny.
(Fot.) Przy takim oznakowaniu nie sposób się zgubić
Rezerwat Mszar Bogdaniec
(Fot.) Rezerwat "Mszar Bogdaniec"
Morena, niewielkie wzniesienia porośnięte drzewami iglastymi
(Fot.) Morena - niewielkie wzniesienia porośnięte drzewami iglastymi
Rezerwat Baszków
(Fot.) Rezerwat "Baszków"
Staw Węgielnik to wspaniałe miejsce do wypoczynku
(Fot.) Staw "Węgielnik" to wspaniałe miejsce do wypoczynku