Pomniki

Grobowiec Powstańców Wielkopolskich

Na zdunowskim cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła 17 powstańców wielkopolskich, poległych w walkach o niepodległość Polski. Pomnik zburzony został przez Niemców w 1941r., odbudowany w roku 1946.

W mogile spoczywają powstańcy, którzy ponieśli śmierć w obronie Zdun

Zginęli 6 lutego: 1919r.

 • Franciszek Daniel,
 • Franciszek Kierzek,
 • Franciszek Koryciak,
 • Franciszek Pauter,
 • Franciszek Samulski,
 • Jan Rogala,
 • Józef Foszpaniak,
 • Karol Masłowski - pierwszy poległy mieszkaniec Zdun,
 • Władysław Dudek

Zginął 7 lutego 1919r.

 • Józef Kubiki

Zginęli 8 lutego 1919r.

 • Wojciech Zyber,
 • Ignacy Płaczek

Zginęli 9 lutego 1919r.

 • Marcin Owieśny,
 • Jan Dzierka,
 • Marian Nawrot

Zginął 11 lutego 1919r.

 • Jędrzej Kaźniawski

Zginął 21 lutego 1919r.

 • Jan Sikora
Uroczystość odsłonięcia pomnika powstańców
(Fot.) Uroczystość odsłonięcia pomnika powstańców
pomnika powstańców. Widok obecny
(Fot.) Widok obecny

Szaniec Powstańców Wielkopolskich

plik foto id: 1400004022

Szaniec - widok współczesny. Nową tablicę wykonało zdunowskie przedsiębiorstwo kamieniarskie.

W 1968 r. dla upamiętnienia walk powstańczych, które miały miejsce wokół Zdun, Chachalni i Borownicy, powstał szaniec Powstańców Wielkopolskich.

Został on usypany z kamieni na skraju lasu, koło Borownicy. Wokól niego stoją dawne słupy graniczne z wyrytymi literami P - Polska oraz D - Deutsch. W okresie międzywojennym wyznaczały one granicę przebiegająca w okolicach Zdun.

Inicjatorem powstania szańca był Hieronim Ławniczak - nauczyciel krotoszyńskiego liceum. Kopiec jest żywym pomnikiem tamtych dni, odwiedzający to miejsce turyści rzucają kamienie na szaniec. Obecnie, opiekę nad tym miejscem sprawuje Koło PTTK Zduny.

Ze Zdun na szaniec trafić można, idąc ul.Ostrowską w kierunku Chachalni. Po minięciu stawu po lewej stronie, należy skręcić w lewo, w leśną drogę, prowadzącą pod górę. Dukt przebiega przez las. Gdy ten, po ok. 300m kończy się - należy skręcić w lewo. Po ok. 150m szaniec znajduje się po prawej stronie drogi. Zlokalizowany jest on na trasie zielonego szlaku turystycznego: Zduny - Krotoszyn.

Przechodniu, rzuć kamień na szaniec!

(Fot.) Przechodniu, rzuć kamień na szaniec!

Szaniec usypano w rocznicę 50-lecia wybuchu powstania. Napis głosi 1918-1968 Borownica-Zduny

(Fot.) Szaniec usypano w rocznicę 50-lecia wybuchu powstania. Napis głosi "1918-1968 Borownica-Zduny"

Pomnik na Placu 700-lecia

Na Placu 700-lecia w Zdunach, znajduje się pomnik poświęcony poległym Synom Miasta Zdun. Na obelisku widnieją daty: 1918-1919 oraz 1939-1945.

W święta narodowe, pod pomnikiem składane są kwiaty, zapala się również znicze.

Pierwotnie został on wystawiony przez władze pruskie około roku 1900 i poświęcony był niemieckim żołnierzom poległym w czasie działań wojennych.

Pomnik na Placu 700-lecia
(Fot.) Pomnik na Placu 700-lecia. Po lewej z 1912 r. Po prawej - stan obecny

Pomnik ofiar II wojny światowej i komunizmu

Przy kościele parafialnym w Zdunach, stoi pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej i komunizmu. Upamiętnia on żołnierzy wojny obronnej 1939 r., polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, wszystkich poległych w walkach na frontach II wojny światowej, ofiary komunizmu i sowieckich łagrów. Pomnik poświęcony jest także ludziom, którzy zginęli w walkach po 1945 r.

Przypomina postacie ks. Bolesława Jaśkowskiego, ks. Jana Pawnickiego, zamęczonego w Dachu, majora Franciszka Jaskulskiego "Zagończyk" żołnierza AK, straconego przez Urząd Bezpieczeństwa w Kielcach w 1947 r. Pomnik odsłonięto w 1999 r. Inicjatorem jego powstania był śp. ks. kanonik Jan Orpel (w latach 1983-2003 proboszcz w Zdunach), były diecezjalny duszpasterz kombatantów.

Pomnik ofiar II wojny światowej i komunizmu
(Fot.) Inicjatorem powstania pomnika był ks. Jan Orpel

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa

W 2000 r. z inicjatywy ks. Orpla, na Placu Ks. Piotra Skargi w Zdunach, pomiędzy ulicami Sulmierzycką a Ostrowską, wzniesiono pomnik wdzięczności, w którym znalazła się kamienna figura postaci Jezusa. Figura ta pierwotnie znajdowała się w pomniku sprzed II wojny światowej, poświęconemu Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Pomnik stał wówczas na tym samym placu, po drugiej stronie ulicy Ostrowskiej. W czasie okupacji zniszczyli go Niemcy.
Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa

Figura św. Wawrzyńca w Konarzewie

We wsi Konarzew, na wysokim cokole, stoi rzeźba św. Wawrzyńca - patrona diakonów. Męczennik ubrany jest w diakońską dalmatykę, w ręku trzyma kratę, na której oddał życie za wiarę w Chrystusa. Jest to kopia figury z pierwszej połowy XIX w., oryginał znajduje się w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.
Pomnik św. Wawrzyńca
(fot.) Figura św. Wawrzyńca w Konarzewie
Przejdź do strony o św. Wawrzyńcu