Menu

Zdunowski Ośrodek Kultury

Zdunowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Szczegółowe zadania Ośrodka (funkcjonującego także pod skrótową nazwą ZOK) określa statut.

Siedziba:
Stara Kaflarnia
ul. Łacnowa 37
63-760 Zduny
e-mail: zok@zduny.pl

p.o. dyrektora ZOK Elżbieta Kurkiewicz
www.kultura.zduny.pl

Izba Muzealna

Częścią ZOK-u jest działająca od 1985 r. Izba Muzealna. Obiekt funkcjonuje w dawnym domu mieszczańskim z przełomu XVII i XVIII wieku. Zgromadzone tam zbiory muzealne rozlokowane zostały na trzech poziomach w salach wystawowych. Do stałych form pracy Izby Muzealnej należą lekcje muzealne połączone z tematyczną wystawą i konkursami dla ich uczestników.

ul. Sienkiewicza 1
63-760 Zduny
tel. 518 260 658

plik foto id: 1400003728

Centrum Animacji Społecznej w Domu Strażaka
ul. Masłowskiego 1
63-760 Zduny

ZOK administruje także Salą Widowiskową w Domu Strażaka. W wybudowanym w latach 70-tych ubiegłego wieku czynem społecznym zdunowian obiekcie. Ośrodek organizuje tam imprezy, a także wynajmuje odpłatnie te pomieszczenia.

Rezerwacje przyjmowane są pod nr telefonu 690 494 074