Menu

Zdunowski Ośrodek Kultury

plik foto id: 1400003723

Zdunowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Szczegółowe zadania Ośrodka (funkcjonującego także pod skrótową nazwą ZOK) określa statut.

W 2008 roku gmina Zduny przekazała pod administrowanie ZOK-u odrestaurowane pomieszczenia zabytkowego ratusza. Od tej pory znajduje się tam siedziba Ośrodka Kultury (Rynek 1) z biurem oraz galeriami: ,,Na Stryszku"; "Galerią Jednego Eksponatu" i "Galerią Podręczną", w których prezentowane są rozmaite wystawy czasowe.

Rynek 1 (Ratusz)
63-760 Zduny
e-mail: zok@zduny.pl

Dyrektor ZOK
Jolanta Szymanowska
tel. 511 870 070
www.kultura.zduny.pl

Izba Muzealna

Częścią ZOK-u jest działająca od 1985 r. Izba Muzealna. Obiekt funkcjonuje w dawnym domu mieszczańskim z przełomu XVII i XVIII wieku. Zgromadzone tam zbiory muzealne rozlokowane zostały na trzech poziomach w salach wystawowych. Do stałych form pracy Izby Muzealnej należą lekcje muzealne połączone z tematyczną wystawą i konkursami dla ich uczestników.

ul. Sienkiewicza 1
63-760 Zduny
tel. (62) 721 51 95

plik foto id: 1400003728

Centrum Animacji Społecznej w Domu Strażaka

ZOK administruje także Salą Widowiskową w Domu Strażaka. W wybudowanym w latach 70-tych ubiegłego wieku czynem społecznym zdunowian obiekcie. Ośrodek organizuje tam imprezy, a także wynajmuje odpłatnie te pomieszczenia. Rezerwacje przyjmowane są pod nr telefonu (062) 721-51-95.