Menu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach

PWiK spółka z o. o. zarządza zdunowską oczyszczalnią ścieków, suw Bestwin i Konarzew.

Charakterystyka Zakładu

Oczyszczalnia Ścieków w Zdunach powstała w 2000 roku.

Jej działalność polega na oczyszczaniu ścieków bytowo - gospodarczych z gospodarstw domowych, zakładów użyteczności publicznej oraz innych instytucji, jak również podczyszczonych ścieków przemysłowych. Nieczystości z terenu miasta doprowadzane są do oczyszczalni kanalizacją sanitarną oraz ogólnospławną. Z nieskanalizowanej części gminy ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym. Moc przerobowa oczyszczalni wynosi 2120 m3 na dobę.

Od 1 kwietnia 2013 oczyszczalnia jest spółką

Wraz z początkiem kwietnia  2013 roku Zakład Oczyszczania Ścieków w Zdunach zmienił swoją formę działalności. Zakład budżetowy przekształcono w spółkę ze 100% udziałem Gminy Zduny. Zmieniła się też nazwa, która brzmi teraz – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. Działalność spółki kontroluje powołana przez Burmistrza Zdun Rada Nadzorcza.

Jednoosobowy Zarząd spółki stanowi Prezes spółki, Pani Joanna Wojtaszek, która podlega Radzie Nadzorczej i Ogólnemu Zgromadzeniu Wspólników.

Od 2013 roku do oczyszczalni w Zdunach płyną ścieki bytowe z Cieszkowa. Kanalizację Cieszkowa wykonano wraz z skanalizowaniem części zachodnich Zdun. To jak na razie jedyny odcinek kanalizacji w Gminie. W najbliższych latach celem strategicznym Samorządu jest wybudowanie kanalizacji w nieskanalizowanych jeszcze częściach Zdun. Do skanalizowania zostało jeszcze ok. 30% aglomeracji miejskiej.
Spółka  w roku 2016 przejęła w zarząd do Gminy Zduny stacje uzdatniania wody w miejscowości Konarzew i Bestwin wraz siecią wodociągową. W związku z powyższym świadczy również  usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców w miejscowościach Konarzew, Perzyce, Baszków, Bestwin Rochy, Dziewiąte, Ruda, Trzaski.

Wysokość Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzana jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie :
https://zduny.bip.net.pl/?c=471

Przewoźnicy

Wykaz koncesjonowanych przewoźników na terenie Gminy i Miasta Zduny uprawnionych do świadczenia usług w zakresie transportu ścieków:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " Janmar" - Radosław Bella
Chachalnia, ul. Zdunowska, 63-760 Zduny
tel. (62) 725 45 13
tel. kom. 667 710 710

Choma s.c. Rafał Choma Marcin Choma
Tadeusza Kościuszki 54
56 -330 Cieszków
tel. 695 107 107

Usługi Asenizacyjne Wywóz Nieczystości
Adam Olejniczak
Ostrowąsy 39
56-300 Milicz
tel. 883 141 588

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Spółka z o. o.
ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny
tel. (62) 721 53 04
Zakład czynny całodobowo
Biuro - w Urzędzie Miejskim w Zdunach
ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
tel. (62) 721 57 84
e-mail: biuro@pwik.zduny.pl
Konto bankowe: BS O/Zduny Nr 37 8410 1026 2003 0201 2539 0001

Godziny otwarcia biura: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
Prezes Zarządu: Joanna Wojtaszek