Menu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach

PWiK spółka z o. o. zarządza zdunowską oczyszczalnią ścieków.

Charakterystyka Zakładu

Oczyszczalnia Ścieków w Zdunach jest nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym zakładem.

Jego działalność polega na oczyszczaniu ścieków bytowo - gospodarczych z gospodarstw domowych, zakładów użyteczności publicznej oraz innych instytucji, jak również podczyszczonych ścieków przemysłowych. Nieczystości z terenu miasta doprowadzane są do oczyszczalni kanalizacją ogólnospławną. Z nieskanalizowanej części gminy ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym. Moc przerobowa oczyszczalni wynosi 2120 m3 na dobę.

Od 1 kwietnia 2013 oczyszczalnia jest spółką

Wraz z początkiem kwietnia  2013 roku Zakład Oczyszczania Ścieków w Zdunach zmienił swoją formę działalności. Zakład budżetowy przekształcono w spółkę ze 100% udziałem Gminy Zduny. Zmieniła się też nazwa, która brzmi teraz – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. Działalność spółki kontroluje powołana przez Burmistrza Zdun Rada Nadzorcza.

Jednosobowy Zarząd spółki stanowi Prezes spółki, Pani Joanna Wojtaszek, która podlega Radzie Nadzorczej i Ogólnemu Zgromadzeniu Wspólników.

Od 2013 roku do oczysczalni w Zdunach płyną ścieki bytowe z Cieszkowa. Kanalizację Cieszkowa wykonano wraz z skanalizowaniem części zachodnich Zdun. To jak na razie jedyny odcinek kanalizacji w Gminie. W najbliższych latach celem strategicznym Samorządu jest wybudowanie kanalizacji w nieskanalizowanych jeszcze częściach Zdun. Do skanalizowania zostało jeszcze ok. 60% aglomeracji miejskiej.

Taryfy za odprowadzanie ścieków

Od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują następujące stawki za odprowadzanie ścieków:

> Gospodarstwa domowe i instytucje - 1m. sześcienny ścieków 6,75 zł + 8% VAT

> Przemysłowi odbiorcy usług - 1m. sześcienny ścieków 7,00 zł + 8% VAT

Samorząd Gminy Zduny dopłaca do każdego metra sześciennego ścieków z grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe i instytucje" 2,50 zł. + 8% VAT.

Taryfy za zaopatrzenie w wodę

> stawka opłaty za pobór wody z urządzeń wodociągowych stanowiących własność komunalną gminy Zduny na terenie wsi: Baszków, Bestwin, Ruda, Konarzew, Perzyce, Rochy, Dziewiąte, Trzaski od 1 maja 2016 do dnia 31 października 2017 roku od 1 m³ wody wynosi

2,30 zł +VAT (2,48 zł.)

Przewoźnicy

Wykaz koncesjonowanych przewoźników na terenie Gminy i Miasta Zduny uprawnionych do świadczenia usług w zakresie transportu ścieków:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " Janmar" - Radosław Bella
Chachalnia, ul. Zdunowska, 63-760 Zduny
tel. (62) 725 45 13
tel.kom. 667 710 710

Choma s.c. Rafał Choma Marcin Choma
ul. Tadeusza Kościuszki  54
56 -330 Cieszków
tel 695 107 107

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Spółka z o. o.
ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny
tel. (62) 721 53 04
Zakład czynny całodobowo
Biuro - w Urzędzie Miejskim w Zdunach
ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
tel. (62) 721 57 84

e-mail: oczyszczalnia@zduny.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
Prezes Zarządu:
Joanna Wojtaszek