Menu

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - koło w Zdunach

plik foto id: 1400005112
(Fot.) Piknik PTTK koło w Zdunach przy szańcu nad rzeczką Borownicą. Kwiecień 2012 r.
plik foto id: 1400005131
(Fot.) Szaniec powstańczy nad Borownicą z tablicą upamiętniającą walki powstańcze w 1919 r.

HISTORIA PTTK Zduny

Początek działalności organizacji datuje się na 3 lutego 1961 roku, kiedy to z inicjatywy Wandy Grabskiej, ówczesnej prezes oddziału krotoszyńskiego PTTK, doszło do spotkania założycielskiego w sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Zdunach.

W skład pierwszego zarządu koła PTTK weszli: Henryk Kępa - prezes, Bolesław Karbowiak – sekretarz, Henryk Włodarczyk - skarbnik i Władysław Rosik - członek. Liczba członków w minionych latach wahała się od 25 do 30 osób, aktualnie liczy ponad 60. Przez lata działalności wypracowano imprezy cykliczne, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem do dnia dzisiejszego. Wśród nich należy wymienić karnawałową biesiadę turystyczną, Rajd „Spotkanie z wiosną", grzybobrania z konkursami, wyjazdy turystyczne - autokarowe oraz rajdy rowerowe. 

Ważną informacją jest to, iż z inicjatywy zdunowskich turystów w grudniu 1968 roku powstał pomysł usypania symbolicznego pomnika – kopca, upamiętniającego walki powstańcze pod Zdunami - na Borownicy. Członkowie Koła przywieźli duży kamień polny, odnaleźli kamienie graniczne z 1939 roku i w ten sposób usypali kopiec – szaniec ku czci Powstania Wielkopolskiego. Osobami szczególnie zaangażowanymi w to przedsięwzięcie byli: Henryk Kępa, Edmund Hadryś, Władysław Rosik i Andrzej Hanisch. Kopiec z roku na rok rośnie dzięki uczestnikom różnych rajdów, którzy swą wizytę upamiętniają kolejnym dorzuconym kamieniem. Koło sprawuje całoroczną opiekę nad szańcem, obok zbudowano też miejsce wypoczynku, gdzie podczas spotkań pali się ognisko i śpiewa turystyczne piosenki. 

plik foto id: 1400005133
(Fot.) Prezes PTTK Zduny odczytuje sprawozdanie podczas zebrania Koła w piwnicy Izby Muzealnej.
plik foto id: 1400005134
(Fot.) W zdunowskim kole PTTK działa obecnie około 60 osób.

Dzięki inicjatywie Społecznego opiekuna zabytków pana Władysława Rosika w 1982 roku uratowano od zniszczenia zabytkowy dom mieszczański przy ul. Sienkiewicza 1 z przeznaczeniem na cele muzealne, lokal PTTK oraz dla Zdunowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Załatwiono sprawę przydatności, dokonano inwentaryzacji i projektu adaptacji .Członkowie koła brali udział w pracach porządkowych, wywieźli gruz, zrobili wykop pod instalację gazową i wodno-kanalizacyjną oraz oczyścili strych.

55 lat PTTK w Zdunach

Jubileusze są znakomitą okazją do wręczenia wyróżnień i nagród najbardziej zasłużonym dla organizacji członkom. Z tej to okazji Zarząd Główny PTTK i Kapituła Odznaczeń przyznała Złotą Honorową Odznakę PTTK pani Marii Pachurce, natomiast Brązowa Honorowa Odznaka przyznana została pani Elżbiecie Bielawskiej, Lidii Jankowskiej i Bolesławie Szeszyckiej.

Dyplomy Honorowe PTTK za pomoc i wsparcie otrzymali: Kruk - Transport, Sklep Wielobranżowy Jana Grobelnego, Piekarnia Andrzeja Ratajczyka, Adam Szczuraszek, Bank Spółdzielczy w Zdunach i Zespół Szkół w Zdunach. Dyplomami PTTK zostali obdarowani również: Karolina Grzelak, Bernadeta Karolewska, Bogdan Roszczak, Danuta Kręc i Romuald Nawrocki.

Dyplom Honorowy PTTK za pomoc i wsparcie otrzymał również: Urząd Miejski w Zdunach.
Medal Franciszka Jaśkowiaka otrzymali: Elżbieta Hanisch, Edward Szlachta, Ignacy Walczak. 
Prezes Bronisław Bielawski otrzymał podziękowanie książkowe za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji turystyki.

Zarząd Krotoszyńskiego Oddziału PTTK postanowił przyznać Odznakę „50 lat w PTTK '' Ludwikowi Stachowi i Bronisławowi Bielawskiemu oraz Odznakę „25 lat w PTTK" Eugenii Stach. Dyplomy oddziału otrzymali Krystyna Połczyńska, Bronisława Nowacka, Roman Fórmanski, Kazimiera Filipiak i Halina Krztoń.  Po części oficjalnej przyszedł czas na „małe co nieco" i zabawę przy muzyce serwowanej jak zawsze przez pana Adama Szczuraszka. I tak w ciepłej i serdecznej atmosferze biesiadowano do późnych godzin.

plik foto id: 1400005143
(Fot.) 23 stycznia 2016 r. w sali Zespołu Szkół w Zdunach zdunowskie PTTK świętowało 55-lecie swojego istnienia
plik foto id: 1400005142
(Fot.) Zarząd Główny PTTK i Kapituła Odznaczeń przyznała Złotą Honorową Odznakę PTTK pani Marii Pachurce. Dekoruje Karol Piotrowski, szef krotoszyńskich struktur PTTK
plik foto id: 1400005151

Bronisław Bielawski, prezes zdunowskiego koła PTTK

Bronisław Bielawski od wielu lat prezesuje zdunowskiemu kołu PTTK. W 2015 r. został wybrany na kolejną kadencję.

W skład Zarządu wchodzą także: V-ce prezes - Danuta Kręc; sekretarz - Lidia Jankowska; skarbnik - Iwona Jankowska; członek Zarządu - Bogdan Roszczak
Komisja Rewizyjna:  Przewodnicząca – Karolina Grzelak; Członek Komisji – Krztoń Halina; Członek Komisji – Antoszek Danuta

 

plik foto id: 1400005271

Ignacy Walczak, najstarszy członek PTTK w Zdunach

Ignacy Walczak - współzałożyciel PTTK w Krotoszynie w 1951 r. Od 1961 r. należy do Koła Terenowego Zduny. W 1955 r. opiekun zabytków, opiekował się Ratuszem. Był przewodniczącym sekcji motorowej. Od 1979 r. do 2007 r. pełnił funkcję v-ce prezesa Koła. Był współorganizatorem rajdu "Spotkanie z wiosną" z metą nad Borownicą. Do dzisiejszego dnia aktywny członek Koła.