Menu

Dom Pomocy Społecznej w Zdunach

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży intelektualnie niepełnosprawnej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo (popularne siostry szarytki) powstało we Francji w 1633 r. z inicjatywy św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Zakonnice od samego początku istnienia swojego zgromadzenia, opiekowały się chorymi, porzuconymi dziećmi, uchodźcami, więźniami. Do Polski pierwsze siostry przybyły w roku 1652, zamieszkały w Warszawie. Siostry do Zdun sprowadziła w 1867 r. Tekla Morawska, właścicielka Konarzewa, która zakupiła dla nich dom z ogrodem w mieście. Zgromadzenie otwarło ośrodek dla chorych, siostry cierpiącymi opiekowały się także w ich domach. Rok później, z fundacji ks. Jażdżewskiego, utworzono w Zdunach dom dla sierot.

Zakon wydawał też darmowe obiady dla ubogich. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia, przygotowywano ponad 100 posiłków dziennie. Podczas okupacji hitlerowskiej, dom dla sierot został rozwiązany, jego działalność reaktywowano w latach 1950-1953. Wówczas powstał dom dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo. Dzisiaj w ośrodku przebywa 70 upośledzonych umysłowo chłopców.

Siostry zapewniają im całodobową opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą. Prowadzą też zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Mieszkańcy Domu uczestniczą w wielu spotkaniach integracyjnych dla niepełnosprawnych.

Przejdź do strony Domu Pomocy Społecznej w Zdunach
plik foto id: 1400007187

Na fotografii dzisiejsza siedziba Domu Pomocy Społecznej w Zdunach

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży intelektualnie niepełnosprawnej

ul. Mickiewicza 21
63-760 Zduny
tel.: (62) 721 57 26, 506 305 379

Dyrektor Domu:
Siostra Urszula Wardowska