Menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Chachalni

Zarząd OSP Chachalnia wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 5 lutego 2016r.:

  • Prezes: Czesław Szczuraszek,
  • wiceprezes-naczelnik: Roman Szymanowski,
  • wiceprezes: Mikołaj Rabczewski,
  • z-ca naczelnika  Michał Stachowiak,
  • sekretarz Maciej Pondel,
  • skarbnik Włodzimierz Kolanowski,
  • gospodarz Sebastian Szymanowski.

Komisja Rewizyjna OSP Chachalnia

  • Przewodniczący Zbigniew Gaszyński,
  • wiceprzewodniczący Ryszard Janik,
  • sekretarz Arkadiusz Ceglarz.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chachalni powstała w maju 1929 r. i liczyła 16 członków. Strażacy wyposażeni byli w sikawkę ręczną, wiadra, bosaki, tłumice. W skład jednostki wchodzili zarówno Polacy, jak i Niemcy. Wspólnymi siłami zbudowano pierwszą drewnianą remizę.

Strażacy z Chachalni, od samego początku istnienia swojej jednostki, brali udział w szkoleniach i zawodach pożarniczych. Ich pierwszą poważną akcją, było gaszenie pożaru, który wybuchł w jednym z zabudowań gospodarczych po niemieckiej stronie dawnej granicy (1936 r). W czasie wojny strażakami mogli być tylko mieszkający w Chachalni Niemcy. Po wojnie reaktywowano OSP.

W 1959 r. rozebrano starą, a w 1962 r. rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Zakończono ją w roku 1964. Kolejną modernizację budynku przeprowadzono w 2003 r.

Jednostka OSP Chachalnia liczy obecnie 18 członków czynnych, 3 honorowych, 45 wspierających. Z jednostką współpracuje tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Członkinie KGW pomagają strażakom w organizowaniu imprez okolicznościowych. Do OSP należy także  grupa młodzieży (dziewcząt i chłopców w wieku 12-18 lat) zrzeszona w dwóch drużynach żeńskich i dwóch męskich. Młodzi ludzie startują w zawodach sportowo-pożarniczych oraz konkursach wiedzy pożarniczej. W lutym 2004 r. młodzieżowa drużyna OSP Chachalni wygrała powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

5 czerwca 2004 r. jednostka świętowała Jubileusz 75-lecia swojego istnienia. W trakcie uroczystości strażakom wręczono nowy sztandar, OSP Chachalnia odznaczona została Złotym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

Od 2003 r. jednostka posiadała samochód marki Nysa. Wóz ten przekazany został strażakom przez zlikwidowaną w tym czasie jednostkę OSP Cukrowni Zduny. OSP Chachalnia posiada też 3 motopompy i agregat gaśniczy. Od 2015 r. na stanie OSP Chachalnia znajduje się samochód marki NISSAN przekazany z OSP Perzyce.