Aktualności

2022-11-18

Na zdjęciu boisko w Bestwinie

Boiska w Bestwinie i Perzycach odebrane

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Na realizację projektów: „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie” oraz „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Perzycach” Gmina Zduny otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł, w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś".

Dzięki pomocy finansowej w Bestwinie i Perzycach zamontowano piłkochwyty, bramki oraz elementy małej architektury – ławki i kosze. W Bestwinie utwardzono również kostką betonową teren o powierzchni ok. 370 m2, przeznaczony na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Mieszkańcy sołectw we własnym zakresie przygotowali teren pod boisko, wysiali nawóz, trawę i rośliny oraz  uporządkowali teren.

Całkowita wartość projektów wyniosła 283.376,93 zł. Na kwotę tą składa się: dotacja Województwa Wielkopolskiego, wkład własny Gminy Zduny, fundusze sołeckie oraz wkład własny mieszkańców.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Na zdjęciu boisko w Perzycach