Menu
plik foto id: 1400112252

Bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Łacnową w Zdunach

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 200 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 529 913,56 zł

W ramach inwestycji wprowadza się zmianę w stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Polnej i ulicy Łacnowej poprzez jego wyniesienie i wyznaczenie bezpiecznych przejść dla pieszych. Projektowaną nawierzchnię skrzyżowania z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego podnosi się w stosunku do istniejącej o 10 cm. Projektowane bezpieczne przejścia dla pieszych należy zlokalizować w odległości 0,25 cm od powierzchni najazdowej której długość wynosi 1,00 m. W ramach przedsięwzięcia projektuje się także odcinki chodników wzdłuż ulicy Polnej i ulicy Łacnowej stanowiących dojścia do bezpiecznych przejść dla pieszych. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego wyniesionego skrzyżowania konieczna będzie przebudowa istniejących kratek ściekowych.

Na projektowanych chodnikach prowadzących do przejść dla pieszych zastosowano system prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami poprzez wykonanie pasów ostrzegawczych (PO) o szerokości 0,40 m z kostki brukowej betonowej z wypustkami koloru żółtego. Pasy ostrzegawcze (PO) lokalizuje się równolegle do krawędzi jezdni w odległości 0,40 m. Ponadto na długościach przebudowywanych chodników zaprojektowano pasy prowadzące (PP) o szerokości 20 cm. W miejscu skrzyżowań pasów prowadzących (PP) zaprojektowano pole uwagi (PU) w formie prostokąta o wymiarach 0,40 m x 0,40 m o nawierzchni jak pas ostrzegawczy (PO). Oprócz innych wymaganych znaków projektuje się ustawienie po obu stronach jezdni przy przejściach dla pieszych słupów oświetleniowych wraz z panelami fotowoltaicznymi, lampami led z czujnikiem zmierzchu, kontrolerem, akumulatorem oraz z fluorescencyjną, aktywną tablicą ze znakami D-6b i T-27 (odblaskowość typ 3) wraz z lampami pulsacyjnymi, barwy pomarańczowej (oznakowanie aktywne).
 

plik foto id: 1400137395
Przed rozpoczęciem prac przy budowie przejścia dla pieszych
plik foto id: 1400141933
W trakcie realizacji inwestycji
plik foto id: 1400141934
W trakcie realizacji inwestycji
plik foto id: 1400152600
Po zakończeniu robót budowlanych