Menu

Budowa świetlicy w miejscowości Ruda

plik foto id: 1400080128
Świetlica w Rudzie przed remontem
plik foto id: 1400080130
Zdjęcie przedstawia wyremontowaną świetlicę i trwające prace przy zagospodarowaniu otoczenia w marcu 2018 r.
plik foto id: 1400008995

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Operacja pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Rudzie mająca na celu poprawę jakości życia na terenie miejscowości Ruda, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zwiększenie integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania wynosi 169 323 PLN.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020