Menu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Celem operacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectwa Baszków, obejmującego wieś Baszków oraz osadę Siejew, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych miejscowości oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców. Zostanie wybudowana dla osady Siejew kanalizacja sanitarna, a w centrum Baszkowa  będzie przebudowany wodociąg.

Dofinansowanie: 469 123 zł

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

plik foto id: 1400008995

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Zduny otrzyma blisko pół miliona złotych na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siejew oraz na modernizację sieci wodociągowej w centrum Baszkowa.

plik foto id: 1400514213

Otrzymane wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków pozwoli na podłączenie osady Siejew do kanalizacji sanitarnej oraz modernizację kilometrowego odcinka sieci wodociągowej w Baszkowie. Prace budowlane potrwają do października 2021 roku.

Wartość całkowita projektu to 906 839,01 zł z czego 469 123,0 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.