Menu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

plik foto id: 1400008995

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny

Celem operacji jest uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie wsi Baszków, Konarzew i Perzyce co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców. Przy obiektach użyteczności publicznej zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmodernizowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody oraz dokonana renowacja studni głębinowej.

W projekcie na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Konarzewie i budowę komunalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Konarzewie (przy przedszkolu i sali wiejskiej) oraz w Baszkowie (przy szkole i sali gimnastycznej) Gmina Zduny uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej.

To kolejny wniosek złożony przez nas, który zakończył się sukcesem.

Stacja Uzdatniania Wody w Konarzewie wymaga remontu. Wiadomo o tym od lat. W związku z tym w ubiegłym roku Gmina złożyła stosowny wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wybudowanie dwóch komunalnych przydomowych oczyszczalni ścieków przy SP Baszków i przy oddziale przedszkolnym, oddziale bibliotecznym i sali wiejskiej w Konarzewie rozwiąże narastające problemy z zagospodarowaniem ścieków bytowych z tych obiektów.

Wartość projektu: 693 720 zł.
Dofinansowanie: 358 873 zł.