Menu

CYFROWA GMINA

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Całkowita wartość projektu: 226.740,00 zł

Wartość dofinansowania: 226.740,00 zł

Termin realizacji: 13.05.2022 r. – 30.09.2023 r.

Opis projektu:

Projekt zakłada zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zduny przy jednoczesnym podniesieniu poziomu cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz Szkoły Podstawowej w Zdunach. W projekcie zaplanowano następujące działania:

  1. Wykonanie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim.
  2. Wyposażenie serwerowni w Urzędzie Miejskim w Zdunach w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.
  3. Zakup i wdrożenie terminali komputerowych do Urzędu Miejskiego w Zdunach.
  4. Aktualizację domeny w zakresie cyberbezpieczeństwa i dostosowanie do WCAG 2.1.
  5. Zakup komputerów przenośnych do Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Zdunach w celu zabezpieczenia możliwości pracy i nauki zdalnej.

Zakup narzędzi pracy w postaci nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietami oprogramowania biurowego jest konieczny dla realizacji pracy i nauki w trybie zdalnym lub hybrydowym.

  1. Zakup chmury obliczeniowej na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz szkolenie
    w zakresie edukacji cyfrowej dla urzędników.

Dzięki doposażeniu gminy w sprzęt IT oraz oprogramowanie, możliwa będzie lepsza realizacja zadań na rzecz obywateli oraz zwiększenie jakości e-usług ponadto realizacja grantu umożliwi zapewnienie większej niż dotychczas odporności na sytuacje nieprzewidywalne typu pandemia COVID-19.

plik foto id: 1400174359