Menu
plik foto id: 1400112252

Przebudowa drogi gminnej Baszków – Trzaski w Gminie Zduny – etap 1

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 754 901,01 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI Całkowita wartość 1 519 460,35 zł

Inwestycja obejmuje: przebudowę drogi gminnej z miejscowości Baszków do zabudowań w osadzie Trzaski o długości 1,148 km. Droga łączy się w miejscowości Baszków z drogą powiatową nr 5129P. Obecnie droga gminna nie posiada parametrów technicznych odpowiednich do istniejącego natężenia ruchu, nawierzchnia jest spękana, odkształcona i zbyt wąska. Przebudowa polega na wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstwy wzmacniającej z betonu asfaltowego, poszerzeniu istniejącej jezdni do 5 m. Obecnie  istniejąca szerokość utwardzonej jezdni to 3,5 metra.  Inwestycja stanowi pierwszy etap planowanej przez Gminę Zduny przebudowy czterokilometrowego odcinka drogi gminnej Baszków – Trzaski – granica z sąsiednią Gminą Kobylin. Dzięki wykonaniu obu etapów powstanie alternatywna trasa łącząca Gminę Zduny i Gminę Kobylin.

Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, uczestników ruchu korzystających z tej drogi w szczególności dwóch osad Trzaski i Dziewiąte. Zastosowane rozwiązania pozytywnie wpłyną również na funkcjonowanie rozwiniętej w gminie komunikacji publicznej oraz szkolnej. Obecnie z tak wąskiej i w złym stanie technicznym drogi korzysta zorganizowana komunikacja autobusowa również szkolna. Przebudowa drogi poprawi również szybkość dotarcia służb ratowniczych.  Realizacja zadania  również bez wątpienia zwiększy dostępność komunikacyjną mieszkańców do stolicy gminy Zdun  czy Baszkowa i Bestwina gdzie znajdują się m.in. szkoła podstawowa i przedszkole.

plik foto id: 1400515419

Droga Baszków - Trzaski przed rozpoczęciem prac

plik foto id: 1400515420

Droga Baszków - Trzaski przed przebudową

plik foto id: 1400516269

Droga Baszków - Trzaski po zakończeniu prac

plik foto id: 1400516975

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg