Menu
plik foto id: 1400516665

Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!

Fundusz Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowanie - 129 000,00 zł

Całkowita wartość projektu - 162 500,00 zł

Data podpisania umowy - lipiec 2023 r.

W ramach projektu planuje się zwiększenie potencjału obiektu po najstarszej kaflarni w Polsce, zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Zdunowskiego Ośrodka Kultury, rozbudowę oferty wzbogaconej o nowoczesną technologię oraz doposażenie pracowni i budynku Kaflarni, w tym w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Nowa oferta ZOKu, w tym warsztaty ceramiczne powiązane z kulturą rzemiosła, otworzą drzwi do ciekawych doświadczeń. Zajęcia pozwolą na rozwój pasji i umiejętności mieszkańców, a planowane doposażenie sal wystawienniczo-edukacyjnych stanie się początkiem stworzenia wyjątkowego Multimedialnego Muzeum Kaflarstwa i Pieca. Budynek będzie pełnił funkcję ośrodka kultury oraz uznania dla lokalnej tradycji przemysłu i rzemiosła zduńskiego, z rodowodem sięgającym połowy XIX wieku. Poniższy projekt jest jednym z wielu kroków, które doprowadzą do stworzenia w Zdunach nowoczesnego muzeum oraz wszechstronnego centrum kultury.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

Zadanie 1. Doposażenie muszli koncertowej.
W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia służącego organizacji imprez plenerowych w specjalistyczny sprzęt dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością:
- rampa dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.

Zadanie 2. Zakup wyposażenia pracowni ceramicznej.
Poprzez doposażenie pracowni ceramicznej planuje się nabycie wyposażenia pracowni specjalistycznych:
- mały piec do wypału ceramiki - 1 szt.,
- koło garncarskie - 1 szt.

Zadanie 3. Doposażenia sal wystawienniczo-edukacyjnych.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup:
a) wyposażenia wystawienniczego:
- gabloty - 6 szt.,
b) wyposażenia multimedialnego:
- stanowisko multimedialne - 1 szt.

Zadanie 4. Wyposażenie części biurowej Starej Kaflarni w Zdunach.
W ramach zadania planuje się:
a) zakup mebli:
- biurowych - 1 zestaw,
- konferencyjnych - 1 zestaw składający się z 20 szt. Krzeseł i 10 szt. stołów,
b) sprzętu biurowego:
- urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.,
c) innych:
- rolety na okna - 1 zestaw.

Zadanie 5. Doposażenie obiektu w udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup:
- pętli indukcyjnej - 1 szt.,
- tabliczek z informacją pisaną piktograficzną - 1 zestaw.

Zadanie 6. Działania info-promocyjne.