Menu

Budowa placu zabaw przy Osiedlu Madalińskiego

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Budowa placu zabaw przy Osiedlu Madalińskiego
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

plik foto id: 1400008995

Poprawa jakości życia na terenie miejscowości Zduny poprzez budowę ogólnodostępnego, atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu. Działka na której powstanie plac zabaw znajduje się na terenie osiedla budynków wielorodzinnych. Plac zabaw stanie się bezpiecznym miejscem rozrywki dla najmłodszych mieszkańców miasta, a także miejscem spotkań i integracji ich rodziców.

Dofinansowanie: 41.110 zł.