Menu

Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach

plik foto id: 1400006795

Gmina Zduny ubiegała się w dwóch komplementarnych aplikacjach o prawie milion złotych dotacji na remont, wyposażenie, zwiększenie ilości miejsc, oraz o 300 tys. zł. na podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej, wprowadzenie innowacyjnych działań i programów w tym dla dzieci z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przedszkole w Zdunach i jego oddział w Bestwinie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, uzyskają nowe pomieszczenia dydaktyczne. W Zdunach gruntowny remont przejdzie przedszkolna kuchnia. Bestwin zyska plac zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Działania nie mające wpływu na pracę przedszkola rozpoczną się jeszcze w tym roku. Na przykład jesienią planujemy budowę tak długo wyczekiwanego placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Bestwinie. Natomiast wszelkie remonty, które będą przeprowadzane w wykorzystywanych obecnie pomieszczeniach zostaną wykonane w czasie wakacji letnich w 2018 r.

Szczegóły wnioskowanych działań:

W ramach projektu przewiduje się modernizację przedszkola publicznego w Zdunach oraz jego oddziału w Bestwinie. Obie inwestycje obejmują istniejące budynki.

Zakres prac będzie obejmował:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Zdunach:

Głównym efektem będzie przebudowa budynku przedszkola z dobudową schodów i windy oraz zmianą przeznaczenia poddasza na pomieszczenie użytkowe. Przewidziano prace rozbiórkowe elementów budowlanych i wyposażenia, prace montażowe, budowlane, budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe. Zostanie przebudowana drewniana klatka schodowa celem zwiększenia bezpieczeństwa przedszkolaków, powstanie dodatkowa sala do zajęć oraz nowe oblicze zyska kuchnia.

Oddział w Bestwinie:

Głównym efektem zamierzonych prac będzie modernizacja budynku przedszkola w celu zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych.

Przewidziano prace: montażowe, remontowe, wykończeniowe, prace w zakresie wymiany ogrzewania, wentylacji z rekuperacją, całkowitej wymiany posadzek, nowych tynków, nowej instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej,  wyposażenia szatni dla dzieci. 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu technicznego obiektów, budynki zostaną przystosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Utworzone zostaną nowe pomieszczenia użytkowe na potrzeby edukacji przedszkolnej. Budynek w Zdunach zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji inwestycji do końca sierpnia 2018 roku.

Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach

Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Realizacja od 01.01 2018 do 31.08.2018

Całkowita wartość projektu wynosi 1 894 456,36

Dofinansowanie: 999 894,06