Menu

Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

plik foto id: 1400006814
plik foto id: 1400006795

Gmina Zduny otrzyma ponad 3,6 mln złotych na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Zdunach i Urzędu Miejskiego.

W ramach dotacji w budynkach Zespołu Szkół i Urzędu Miejskiego zostanie wymieniona nieekonomiczna instalacja grzewcza, grzejniki, stare okna, będzie zamontowane energooszczędne oświetlenie. Co najważniejsze budynki zostaną ocieplone i otrzymają nową elewację. Przy okazji robót termomodernizacyjnych w urzędzie będzie dobudowana winda dla osób niepełnosprawnych i starszych. Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.

Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. By sięgnąć po dofinansowanie samorząd wykonał szereg zabiegów: został przygotowany niezbędny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, audyty energetyczne czy dokumentacja techniczna. Pozwoliło to na złożenie wniosku, który został bardzo dobrze oceniony przez specjalistów – uzyskał aż 82,55% maksymalnej liczby punktów.

W czwartek, 1 września 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w tym właśnie wniosku Gminy Zduny.

Warto zaznaczyć, że dotacja na termomodernizację to do tej pory największe jednorazowe dofinansowanie dla Gminy Zduny ze środków europejskich. A jeszcze w tym roku samorząd złoży duży wniosek na budowę kanalizacji w Zdunach.

Będzie to również największa inwestycja w Gminie od czasów budowy oczyszczalni ścieków.

Gmina Zduny otrzyma ponad 3,6 mln złotych na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Zdunach i Urzędu Miejskiego.

W ramach dotacji w budynkach Zespołu Szkół i Urzędu Miejskiego zostanie wymieniona nieekonomiczna instalacja grzewcza, grzejniki, stare okna, będzie zamontowane energooszczędne oświetlenie. Co najważniejsze budynki zostaną ocieplone i otrzymają nową elewację. Przy okazji robót termomodernizacyjnych w urzędzie będzie dobudowana winda dla osób niepełnosprawnych i starszych. Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.

Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. By sięgnąć po dofinansowanie samorząd wykonał szereg zabiegów: został przygotowany niezbędny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, audyty energetyczne czy dokumentacja techniczna. Pozwoliło to na złożenie wniosku, który został bardzo dobrze oceniony przez specjalistów – uzyskał aż 82,55% maksymalnej liczby punktów.

W czwartek, 1 września 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w tym właśnie wniosku Gminy Zduny.

Warto zaznaczyć, że dotacja na termomodernizację to do tej pory największe jednorazowe dofinansowanie dla Gminy Zduny ze środków europejskich. A jeszcze w tym roku samorząd złoży duży wniosek na budowę kanalizacji w Zdunach.

Będzie to również największa inwestycja w Gminie od czasów budowy oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość projektu: 4.291.255,28 zł.
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 4.239.188,50 zł.
Kwota dofinansowania: 3.603.310,21 zł.
Nazwa programu operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś priorytetowa 3: Energia
Numer i nazwa działania w ramach Osi: Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Numer i nazwa poddziałania w ramach działnia: 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

plik foto id: 1400006811

Wizualizacja budynku Urzędu Miejskiego po wykonaniu termomodernizacji