Menu

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni

plik foto id: 1400095101

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni

Celem projektu jest poprawa jakości życia na terenie miejscowości Chachalni, zapewni on odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.  Realizacja operacji jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która od dawna domaga się rozbudowy świetlicy.

Wartość dofinansowania wynosi 328 084,00 zł.