Menu

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na terenie miejscowości Zduny poprzez stworzenie niekomercyjnego, ogólnodostępnego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną stanie się bezpiecznym miejscem rozrywki dla młodych mieszkańców gminy, a także przestrzenią do spotkań i integracji ich rodziców.

Dofinansowanie: 77 101 zł

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

plik foto id: 1400008995
plik foto id: 1400181348

Na zdjęciu powstały plac zabaw przy basenie kąpielowym w Zdunach