Menu

Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy

plik foto id: 1400006795

DOBRE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MIARĄ SUKCESU – INWESTOWANIE W KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY NA RZECZ ZDOBYWANIA UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACY
otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

W ramach projektu uczniowie, kształcący się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach (również uczniowie klas I, którzy zasilili szeregi we wrześniu 2019r.) mają możliwość poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji, zdobywać nowe uprawnienia. Projekt zakłada zajęcia dodatkowe z każdego przedmiotu zawodowego odbywające się w 5 blokach: LOGISTYK, GASTRONOMIA, FRYZJERSTWO, INFORMATYKA, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Celem projektu jest rozwijanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole). 50 uczniów poprzez projekt obejmujący zajęcia zawodowe, staże u Pracodawców i dodatkowe kursy uzyska nowe kompetencje: 10 LOGISTYKÓW - UPRAWNIENIA NA WÓZEK WIDŁOWY, 10 FRYZJEREK – PROFESJONALNE SZKOLENIE Z WIZAŻU, 10 TECHN. ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – KURS KELNERSKI I STOPNIA, 10 INFORMATYKÓW – PROFESJONALNY KURS COREL DRAW, 10 MECHANIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – PRAWO JAZDY. 

Wysokość uzyskanego dofinansowania to 173 421.94 PLN,
całkowity koszt projektu to 192 721.94 PLN

– zapraszamy do śledzenia strony internetowej http://zsp.zduny.pl  i facebooka.